Strona główna

GODZINY REKTORSKIE

W dniu 6 listopada 2012r. do godziny 10.00 zostały ogłoszone godziny rektorskie w Instytucie Fizjoterapii na Wydziale Wychowania Fizycznegi i Fizjoterapii.

Szkolenie BHP dla studentów I roku studiujących na wydziale WIPiL

O B O W I Ą Z K O W E

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

dla studentów pierwszych lat studiów pierwszego stopnia

Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Rok akademicki 2012/2013

 

Studia stacjonarne rok I

  • Grupa wykładowa 1 i 2  kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji: 28.11.2012r (środa)  godz. 16,20 sala P5-114
  • Grupa wykładowa 2  kierunków logistyka oraz inżynieria bezpieczeństwa: 23.11.2012r (piątek)  godz. 15,30 sala WSM -13
  • Grupa wykładowa 1 kierunków logistyka oraz inżynieria bezpieczeństwa: 07.12.2012r (piątek)  godz. 13,45 sala WSM -13

Studia niestacjonarne rok I

  • Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji: 24 listopada 2012r (sobota) godzina 16,20 sala P5 – 114
  • Kierunek logistyka: 25 listopada 2012r (niedziela) godzina 11,55 sala WSM 13

Obowiązkowe szkolenie BHP będzie prowadzone przez Pana mgr Marcina Pustułę – specjalistę ds. BHP i na koniec pierwszego semestru udział w szkoleniu prowadzący szkolenie potwierdza zaliczeniem w karcie okresowych osiągnięć studenta i indeksie.

Z obowiązku szkolenia, mogą być zwolnieni studenci wcześniej przeszkoleni na innych kierunkach lub posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP u innego pracodawcy.

Decyzje o zwolnieniu ze szkolenia podejmuje prowadzący szkolenie.

Dr inż. Szczepan Paszkiel

Dr inż. Szczepan Paszkiel informuje, że konsultacje dla dyplomantów odbywają się we wtorki w godz. 11.00-11.45 w S-515, budynek LIPSK Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PO.

Szkolenie BHP

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW

STACJONARNYCH I STOPNIA

KIERUNEK:

BUDOWNICTWO

W dniu 20 listopada 2012r. o godzinie 13.45 do 17.05 w auli Wydziału Budownictwa dla III grupy wykładowej odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP. Udział studentów w szkoleniu prowadzący szkolenie potwierdza zaliczeniem w karcie okresowych osiągnięć studenta i indeksie. Z obowiązku szkolenia mogą być zwolnieni studenci wcześniej przeszkoleni na innym kierunku lub posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp u innego pracodawcy. Decyzję o zwolnieniu studenta ze szkolenia podejmuje prowadzący szkolenie.

Konkurs HomeCoder

Home.pl wspiera młodych programistów, firma organizuje konkurs dla studentów informatyki - homeCoder.

Szczegóły tutaj

Płatne staże dla studentów Politechniki Opolskiej

Studencie!

 

Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe, a przy okazji zarobić?

Przeczytaj koniecznie Regulamin programu, wypełnij kwestionariusz osobowy i zgłoś się na 5-miesięczne staże dla studentów Politechniki Opolskiej w przedsiębiorstwach Opolszczyzny. Możesz zgłosić się wraz z wybraną przez siebie firmą.

Więcej informacji o naborze na stronach: www.abk.po.opole.pl i www.inkubator.po.opole.pl