Strona główna

UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA!

Wszyscy studenci, którzy nie zgłosili sie do starostów w celu podpisania Umowy w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych (dotyczy I roku) oraz Oświadczenia o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuuowania studiów stacjonanrych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (dotyczy II roku), proszeni są o osobiste stawiennictwo w Biurze Centrum Obsługi Studenta ul. Waryńskiego 4 pok. 208.
Niestawiennictwo i niedopełnienie formalności spowoduje wstrzymanie wydania karty okresowych osiągnieć studenta.

 

Założenie firmy

Są pieniądze na założenie własnej firmy - wystarczy mieć pomysł i determinację!
Jeśli jesteś zainteresowany, przejdź na spotkanie informacyjne w dniu 7 grudnia 2012 r., godz. 11.00. Sala LAS 103, budynek PO, ul. Waryńskiego 4.

Więcej informacji na stronie: www.inkubator.po.opole.pl i pod telefonem 77 449 88 07 (AIP).

Studenci !

We wtorek 4 grudnia 2012 r. w „Łączniku” przy ul. S. Mikołajczyka 16 w godz. 11 – 14, przedstawiciele PZU SA będą udzielać informacji o ubezpieczeniu NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) studentów. Będzie możliwość na miejscu dokonania opłaty za ubezpieczenie i odebrania certyfikatu.

Akcja „1000 biletów na kulturę”

W dniu 3 grudnia 2012 r. w Biurach Centrum Obsługi Studenta na Wydziałach, od godz. 11.30 będą wydawane bilety do kina HELIOS w ramach akcji „1000 biletów na kulturę”. Bilety odbiera się osobiście, wpisując się na listę - podając imię, nazwisko oraz numer legitymacji studenckiej. Bilety do kina HELIOS są otwarte, co oznacza że student sam wybiera termin seansu, na który chce pójść (do końca czerwca 2013 r.). Student może otrzymać maksymalnie dwa bilety. Liczba biletów ograniczona.

Adresy Biur Centrum Obsługi Studenta na Wydziałach znajdują się tutaj.

Uwaga studenci!!

Dodatkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się dnia 13 grudnia w auli A w „Łączniku” ul. St. Mikołajczyka 16 w godz. 10.00-11.00.

Konkurs dziennikarski "Opolskim szlakiem po mapie kultury"

Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych (OPAK) oraz Narodowe Centrum Kultury zaprasza studentów Politechniki Opolskiej do udziału w konkursie dziennikarskim "Opolskim szlakiem po mapie kultury". Projekt ma na celu m.in.: wspierać kulturowe dziennikarstwo społeczne i wiedzę o kulturze, dziedzictwie i tożsamości regionu, a także rozpowszechniać wiedzę o portalu Mapa Kultury w województwie opolskim, doskonalić warsztat dziennikarski młodych twórców z województwa opolskiego oraz promować dziedzictwo kulturowe Opolszczyzny. Więcej informacji na stronie konkursu.

Ważne dla studentów, uczących się języka niemieckiego

Jutro (23 listopada) studenci Politechniki Opolskiej, znający język niemiecki będą mogli wykazać się tą lingwistyczną umiejętnością. O godzinie 10:00, w sali audytoryjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii rozpoczną się lokalne eliminacje IX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego Studentów Wyższych Szkół Technicznych.

Czytaj więcej...