Strona główna

UWAGA WAŻNA INFORMACJA

Od 01 października 2012 roku obowiązuje nowy Regulamin studiów w Politechnice Opolskiej.

Regulamin dostępny jest na stronie www.po.opole.pl zakładka student.

Prosimy o zapoznanie się.

Informacja dla studentów, którzy otrzymali zgodę dziekana na przedłużenie złożenia pracy dyplomowej do 08 października 2012, a nie złożą tej pracy, to zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów w Politechnice Opolskiej  od 01 października 2012 r. ma zastosowanie paragraf  22 pkt 5   Regulaminu  studiów tj. osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy bądź nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego może uzyskać zgodę dziekana na wznowienie studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego nie później niż jeden rok od daty skreślenia.

Szkolenie biblioteczne dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia, odbędzie się dnia 13 października w auli „Łącznik” ul. St. Mikołajczyka 16, w następujących godzinach:

 • dla studentów Wydziału Budownictwa   godz. 12.00
 • dla studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania   godz. 13.00
 • dla studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki  godz. 14.00
 • dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki  godz. 15.00
 • dla studentów Wydziału Mechanicznego  godz. 16.00
 • dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii  godz. 17.00

Czas trwania szkolenia 1 godz.

Zapraszamy studentów do skorzystania z tego szkolenia.

W przypadku nałożenia się zajęć z godzinami szkolenia można wybrać dogodną godzinę w zakresie od  12.00   do  17.00

Dr Grzegorz Chmielewski

Dr Grzegorz Chmielewski przypomina studentom piszącym u niego pracę licencjacką o terminie seminariów:

poniedziałki godz. 11.45-12.30.

Obecność obowiązkowa!

WF II rok II st studia stacjonarne

Spotkanie z promotorem prac magisterskich dr Dorotą Borzucka odbędzie się 12 października 2012r. (piątek) o godz. 10.30 w pokoju 35 na hali sportowej.

Obecność obowiązkowa!

Dr Grzegorz Chmielewski

Dr Grzegorz Chmielewski wyznacza termin egzaminu warunkowego z przedmiotu: Podstawy prawa karnego i prawa

wykroczeń na 18 pażdziernika 2012r. (czwartek) o godz. 12.50.

Forma: ustna.

Dr inż. Aleksandra Zygmunt

Dr inż. Aleksandra Zygmunt informuje, że konsultacje w semestrze zimowym odbywać się będą:

 • w tygodniach 2-4,7-11,13-14:
  • piątek: 7.30-8.15 w sali Las 302
  • niedziela: 7.30-8.15 w sali Las 302
 • w tygodniach: 1,5-6,12,15:
  • piątek: 7.30-8.15 w sali Las 302
  • piątek: 13.25-14.05 w sali Las 302

Seminarium magisterskie dla II EKONOMII II-go stopnia studia niestacjonarne odbywać się będzie w niedziele zjazdowe w godzinach: 10.50-12.20 w sali Las 302.

Dr inż. Justyna Zygmunt

Dr inż. Justyna Zygmunt informuje, że konsultacje w semestrze zimowym 2012/2013 będą się odbywały w następujących dniach:

 • piątki 11.35-12.20 Las 302 (tyg. 1-15)
 • piątki 13.05-13.50 Las 302 (tyg. 1, 5-6, 12, 15)
 • soboty 13.40-14.25 Las 302 (tyg. 2-4, 7-11, 13-14)

Terminy seminarium dyplomowego:

 • piątki 10.50-11.35 Las 302
 • piątki 12.20-13.05 Las 302

Biura Centrum Obsługi Studenta na Wydziałach

Studenci!

Od 8 października 2012 r. zostają uruchomione Biura Centrum Obsługi Studenta na Wydziałach:

 • Wydział Ekonomii i Zarządzania, ul Waryńskiego 4, pokój 208.
 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, ul. Sosnkowskiego 31, pokój 320.
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, ul. Sosnkowskiego 31, pokój 218.
 • Wydział Mechaniczny, ul. Mikołajczyka 5, pokój A13.
 • Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, ul. Prószkowska 76, pokój 20.

Na Wydziale Budownictwa Biuro Centrum Obsługi Studenta zostanie uruchomione w terminie późniejszym o czym poinformujemy.

Godziny pracy biura: od poniedziałku do piątku oraz w soboty zjazdowe    8.30-11.00 i  11.30-14.30

Studencie w Biurze Centrum Obsługi Studenta na Wydziale będzie można:

 • otrzymać zaświadczenie, że jesteś studentem;
 • otrzymać zaświadczenie o ukończeniu studiów;
 • otrzymać zaświadczenie do kredytu studenckiego;
 • złożyć podanie o Indywidualną Organizację Studiów (IOS);
 • złożyć podanie o rozłożenie płatności na raty;
 • złożyć do podpisu porozumienie o odbyciu praktyki studenckiej;
 • przedłużyć ważność legitymacji studenckiej (ELS);
 • uzyskać informację o decyzji podjętej przez prodziekana w przypadku złożenia właściwego podania.

Pozostałe sprawy drogi studencie załatwisz w Centrum Obsługi Studenta, ul. Mikołajczyka 16.

Zmiana w planie dla WF-u sekcyjnego

Zmiana w planie dla WF-u sekcyjnego. BADMINTON  - zajęcia przeniesione  ze środy na czwartek, godziny zajęć bez zmian.

Uwaga studenci 3 semestru studiów stacjonarnych

Uwaga studenci 3 semestru studiów stacjonarnych, którzy nie zapisali się w terminie na zajęcia z języka obcego.

Dodatkowe zapisy odbędą się w dniach 2-5 października 2012r. w Studium Języków Obcych, ul. Prószkowska budynek nr 6 w godzinach 12.15-14.00 w sali nr 20.

UWAGA: Błąd w numerze konta na ubezpieczenie NNW

W numerze konta na ubezpieczenie NNW wystąpił błąd. Prawidłowy numer konta, na które należy wpłacać 52 zł/osobę podano poniżej: PZU SA 54 1020 2313 2059 0000 8674 2574.