Strona główna

Studenci !

Studenci!

Są już uruchomione Biura Centrum Obsługi Studenta na Wydziałach:

- Wydział Budownictwa, ul. Katowicka 48, pokój 102, tel. +48 77 449 8622.

- Wydział Ekonomii i Zarządzania, ul Waryńskiego 4, pokój 208, tel. +48 77 449 8795.

- Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, ul. Sosnkowskiego 31, pokój 320, tel. +48 77 449 8702.

- Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, ul. Sosnkowskiego 31, pokój 218, tel. +48 77 449 8682.

- Wydział Mechaniczny, ul. Mikołajczyka 5, pokój A105, tel. +48 77 449 8517.

- Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, ul. Prószkowska 76, pokój 20, tel. +48 77 449 8303.

Godziny pracy biura: od poniedziałku do piątku oraz w soboty zjazdowe   8:30÷11:00 i 11:30÷14:30

Dr inż. Łukasz Dzierżanowski

Dr inż. Łukasz Dzierżanowski informuje, że odwołane zajęcia w dniu 16.10.2012 i 17.10.2012. zostaną odrobione w innych terminach.

  • Zajęcia ze studentami IV INF stac. I stopnia zostaną odpracowane w dniu 23.10.2012r.
  • Zajęcia ze studentami I INF stac. II stopnia zostały odpracowane 15.10.2012r.

Uwaga: Możliwość przedłużania ważności legitymacji

Informujemy, iż od dnia dzisiejszego tj. 17.10.2012r. istnieje możliwość przedłużania ważności legitymacji studenckich na Wydziale Ekonomii i Zarządzania przy ul. Waryńskiego, pok. 208 (Biuro Centrum Obsługi Studenta).

Uwaga studenci I roku studiów niestacjonarnych

Informujemy, że legitymacje studenckie będą wydawane w dniu 13 października 2012r. w Biurach Centrum Obsługi Studenta na poszczególnych wydziałach. 

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz dowodu wpłaty za indeks i legitymację.

Uwaga

Krzysztof Wróbel zawiadamia, że pierwsze zajęcia, niestacjonarnej Elektrotechniki II stopnia 1 semestr, z laboratorium Elektromechanicznych układów napędowych odbędą się w sali P1-19.

Uwaga

W związku z reorganizacją lat pierwszych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki nastąpiła zmiana planu zajęć. Nowy plan będzie obowiązywał od poniedziałku 15.10.2012r.

Uwaga

Starości Wydziału WFiF proszeni są o kontakt z Biurem Obsługi Studenta (Prószkowska 76, budynek 9, pokój 20) w celu uzgodnienia terminu przedłużania ważności ELS.

Informacja dla studentów III roku kierunku Administracja

Drugi termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Prawo Administracyjne II u dr Anny Bohdan wyznaczony został na dzień 22 października 2012 r.
Egzamin odbędzie się o godz. 8.15 w sali 103 Las w budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania przy ul. Waryńskiego.