Strona główna

TERMINARZ SZKOLEŃ BHP

TERMINARZ SZKOLEŃ BHP

DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

ROK AKADEMICKI 2012/2013

STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK

DATA SZKOLENIA

GODZINA

SALA

ADMINISTRACJA   Ist.

04 –12-2012   wtorek

9:00 – 12:00

Łącznik „C”

EKONOMIA Ist.

03- 12 -2012   poniedziałek

9:30 – 12:30

Łącznik „C”

ZARZĄDZANIE Ist.

06 -12 -2012   czwartek

10:00 – 13:00

Łącznik „C”

Szkolenie BHP jest szkoleniem obowiązkowym z wpisem do indeksu na I semestr.

Osoby posiadające zaświadczenie z pracy lub uczelni o odbyciu szkolenia BHP (do 5 lat wstecz) mogą uzyskać przepis bez konieczności udziału w szkoleniu. Osoby te na zaliczeniu w trakcie sesji zimowej muszą przedstawić stosowny dokument potwierdzający odbycie szkolenia pracownikowi Sekcji ds. BHP i P.POŻ.

 

prodziekan ds. dydaktyki

 

dr inż. Małgorzata Adamska

Informacja dla starostów studiów stacjonarnych I i II stopnia

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie , które odbędzie się dnia 15 listopada 2012 r. o godz. 8.30 w Centrum Obsługi Studenta.

                                                                                                                

GODZINY DZIEKAŃSKIE

D Z I E K A N

Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

O G Ł A S Z A

 

godziny dziekańskie od   9.00 – 12.30 w dniu 15.11.2012r

dla wszystkich lat kierunku logistyka

 

w celu umożliwienia studentom kierunku Logistyka wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie o tematyce logistycznej,

pn. : „ Spolupráce – to se vyplatí – aneb program výměny zkušeností a kompetencí ”.

Warsztaty te odbędą się w Auli budynku „Łącznik” w wyżej wymienionym dniu i godzinach

 

 

                                                                                            serdecznie zapraszam

Dr inż. Kornelia Polek-Duraj

Dr inż. Kornelia Polek-Duraj przekłada konsultacje z dnia 13.11.2012r. (wtorek) na 14.11.2012r. (środa). Konsultacje odbędą się od 8.00 do 8.45.

Terminy szkoleń BHP dla studentów I roku (WM)

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I-go roku Wydziału Mechanicznego

 

STUDIA STACJONARNE

 • 23.11.2012 r. (piątek), sala B-222
  • godz.   8.20 – 10.00 – kierunki: ENG, MiBM, MTR (grupa wykładowa 1)
  • godz. 10.05 – 11.45 - kierunki: ENG, MiBM, MTR (grupa wykładowa 2)
  • godz. 11.55 – 13.35 – kierunki: TŻiŻC, ICHiP, IŚ

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 • 01.12.2012 r. (sobota), sala B-222
  • godz. 11.55 – 13.35 – kierunki: MiBM, MTR
  • godz. 13.45 – 15.25 – kierunki: IŚ

Obowiązkowe szkolenie BHP będzie prowadzone przez Pana mgr Marcina Pustułę – specjalistę ds. BHP. Na koniec pierwszego semestru udział w szkoleniu prowadzący szkolenie potwierdza zaliczeniem w karcie okresowych osiągnięć studenta i indeksie.

Z obowiązku szkolenia mogą być zwolnieni studenci wcześniej przeszkoleni na innych kierunkach lub posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP u innego pracodawcy. Decyzję o zwolnieniu ze szkolenia podejmuje prowadzący szkolenie.

Dr inż. Aleksandra Zygmunt

Dr inż. Aleksandra Zygmunt informuje studentów III ZARZ ns, że seminarium dyplomowe odbywa się w niedziele zjazdowe w godz. 12.20-13.50 w sali Las 302.

Terminy szkoleń BHP dla studentów I roku (WEAiI)

 

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I-go roku Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

 

STUDIA STACJONARNE:

 

 • 15.11.2012, sala LA 39:

godzina: 11.00-15.00 – kierunek: Inf.

 • 22.11.2012, sala LA 39:

godzina 11:00 - 15:00 - kierunki: AiR, EiT, E, Inf ang.

 

STUDIA NIESTACJONARNE:

 

 • 24.11.2012, sala LA 39:

godzina 11.00-15.00 - wszystkie kierunki lat pierwszych

 

Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa.

Bezpłatne szkolenia dla studentów i absolwentów Politechniki

Bezpłatne szkolenia dla studentów i absolwentów Politechniki.
Zapraszamy serdecznie na szkolenia z tematów:

 • techniki autoprezentacji i przygotowania dokumentów aplikacyjnych
 • aktywne poszukiwanie pracy i nabywanie kompetencji kluczowych

Szkolenia odbędą się w Sali Dziekańskiej (I piętro), w budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Mikołajczyka 5
Chcesz zgłosić swój udział na szkolenie?
Wypełnij zamieszczony poniżej formularz zgłoszeniowy i prześlij na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Więcej informacji na stronach www.inkubator.po.opole.pl - zakładka "szkolenia i warsztaty".

Zapraszamy,
zespół projektu "Jedna uczelnia, wiele możliwości...".

Formularz zgłoszeniowy

stopka-na-www