Strona główna

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW STACJONATNYCH II ST.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów rozpoczynających naukę na Politechnice Opolskiej jest przedmiotem zaliczeniowym i jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów.

Z obowiązku szkolenia mogą być zwolnieni studenci wcześniej przeszkoleni na innych kierunkach, również na innych uczelniach lub posiadających aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP u pracodawcy uwzględniające tematykę przedmiotowego szkolenia. Decyzję o zwolnieniu studenta ze szkolenia podejmuje prowadzący szkolenie lub dziekan.

Aby zaliczyć szkolenie BHP należy zapoznać się z informacjami zawartymi w e-szkoleniu i poprawnie rozwiązać test. Więcej informacji na ten temat można uzyskać logując się do programu https://bizal.bg.po.opole.pl/moodle

Ostateczny termin zaliczenia testu: 10.06.2017.

Indeksy dla studentów z naboru lutowego

Studenci z naboru lutowego, którzy chcą otrzymać indeks muszą wpłacić na indywidualne konto (podane na USOSWeb) 4 zł do 8 maja 2017r. Po tym terminie wnioski o przygotowanie indeksu nie będą uwzględniane. Studenci którzy chcą otrzymać indeks a nie złożyli podczas rekrutacji dodatkowego zdjęcia powinni dostarczyć zdjęcie do Biura Obsługi Studenta na Wydziale lub do COS (w "Łączniku") do 8 maja 2017r.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów indeks nie jest dokumentem wymaganym i stanowi jedynie "pamiątkę z okresu studiów".

Zasady przyznawania stypendium rektora dla studentów z naborów lutowych

Porozumienie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów, obowiązujących od dnia 1 marca 2017r., na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym), zawarte pomiędzy Prorektorem ds. dydaktyki i uczelnianymi organami Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej 

Praca w Hongbo Clean Energy Europe sp. z o.o.

Hangbo Firma Hongbo Clean Energy Europe sp. z o.o. , w związku z budową fabryki oświetlenia LED w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, poszukuje osób na stanowisko:

  • Inżynier Procesu
  • Kierownik Działu Logistyki
  • Inżynier ds. Jakości
  • Konstruktor – Projektant Wzornictwa Przemysłowego
  • Inżynier ds. Rozwoju Opakowań ( 2 osoby)
  • Inżynier elektronik
  • Planista Materiałowy

Więcej sczegółów

Kontakt:
Hongbo Clean Energy Europe sp. z o.o.
45-839 Opole
ul. Technologiczna 2a
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny Rektorskie związane z obchodami Dnia Ukraińskiego

Studenci, w dniu 4 kwietnia 2017r. Prorektor ds. studenckich i inwestycji prof. dr hab. Krzysztof Malik ogłasza godziny rektorskie od 10:00 do 13:30 dla studentów biorących udział w wydarzeniach związanych z obchodami Dnia Ukraińskiego na Politechnice Opolskiej.

Szczegóły wydarzenia znajdują się w tutaj

Zapraszamy serdecznie.

Aktywny samorząd dla studentów w 2017 roku

PFRON przyjął program Aktywny samorząd dla studentów w 2017 roku. Program zakłada dofinansowanie kosztów nauki w szkole wyższej dla studentów posiadających znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Termin składania wniosku upływa w dniu 30 marca 2017r.

W przypadku złożenia dokumentów po w/w dacie, dofinansowanie będzie przyznane w zależności od ilości będących w dyspozycji wolnych środków finansowych.

Szczegółowe informacje.