Strona główna

Biuro Obsługi Studenta na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Biuro Obsługi Studenta na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w dniach 28 kwietnia 2017r., 2,4 i 5 maja 2017r. będzie nieczynne.
(Dnia 2 maja 2017r. Centrum Obsługi Studenta oraz Biura Obsługi Studenta będą nieczynne)
W pozostałe dni Studentów zapraszamy do Centrum Obsługi Studenta.

Biuro Obsługi Studenta na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Biuro Obsługi Studenta na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w dniu 28 kwietnia 2017r. (piątek) oraz w dniach 4-5 maja 2017r., będzie nieczynne.
Studentów zapraszamy do Centrum Obsługi Studenta.

Centrum Obsługi Studenta

Dnia 2 maja 2017r. Centrum Obsługi Studenta oraz Biura Obsługi Studenta będą nieczynne.

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

 Dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej
za kwiecień 2017r.

25 kwietnia 2017r.
/Przekazanie przelewów do banków/

25 kwietnia - 2 maja 2017r.
/Wypłata gotówkowa/

Wypłata gotówkowa w Banku PeKaO SA filia Opole ul. Grota Roweckiego 17 (ZWM)
w godzinach od 10:00 do 17:00
Wypłata należności po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW STACJONATNYCH II ST.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów rozpoczynających naukę na Politechnice Opolskiej jest przedmiotem zaliczeniowym i jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów.

Z obowiązku szkolenia mogą być zwolnieni studenci wcześniej przeszkoleni na innych kierunkach, również na innych uczelniach lub posiadających aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP u pracodawcy uwzględniające tematykę przedmiotowego szkolenia. Decyzję o zwolnieniu studenta ze szkolenia podejmuje prowadzący szkolenie lub dziekan.

Aby zaliczyć szkolenie BHP należy zapoznać się z informacjami zawartymi w e-szkoleniu i poprawnie rozwiązać test. Więcej informacji na ten temat można uzyskać logując się do programu https://bizal.bg.po.opole.pl/moodle

Ostateczny termin zaliczenia testu: 10.06.2017.