Strona główna

Zasady przyznawania stypendium rektora dla studentów z naborów lutowych

Porozumienie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów, obowiązujących od dnia 1 marca 2017r., na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym), zawarte pomiędzy Prorektorem ds. dydaktyki i uczelnianymi organami Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej 

Praca w Hongbo Clean Energy Europe sp. z o.o.

Hangbo Firma Hongbo Clean Energy Europe sp. z o.o. , w związku z budową fabryki oświetlenia LED w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, poszukuje osób na stanowisko:

  • Inżynier Procesu
  • Kierownik Działu Logistyki
  • Inżynier ds. Jakości
  • Konstruktor – Projektant Wzornictwa Przemysłowego
  • Inżynier ds. Rozwoju Opakowań ( 2 osoby)
  • Inżynier elektronik
  • Planista Materiałowy

Więcej sczegółów

Kontakt:
Hongbo Clean Energy Europe sp. z o.o.
45-839 Opole
ul. Technologiczna 2a
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny Rektorskie związane z obchodami Dnia Ukraińskiego

Studenci, w dniu 4 kwietnia 2017r. Prorektor ds. studenckich i inwestycji prof. dr hab. Krzysztof Malik ogłasza godziny rektorskie od 10:00 do 13:30 dla studentów biorących udział w wydarzeniach związanych z obchodami Dnia Ukraińskiego na Politechnice Opolskiej.

Szczegóły wydarzenia znajdują się w tutaj

Zapraszamy serdecznie.

Aktywny samorząd dla studentów w 2017 roku

PFRON przyjął program Aktywny samorząd dla studentów w 2017 roku. Program zakłada dofinansowanie kosztów nauki w szkole wyższej dla studentów posiadających znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Termin składania wniosku upływa w dniu 30 marca 2017r.

W przypadku złożenia dokumentów po w/w dacie, dofinansowanie będzie przyznane w zależności od ilości będących w dyspozycji wolnych środków finansowych.

Szczegółowe informacje.

Ostateczny termin szkolenia BHP dla studentów I roku

Studenci I roku studiów którzy nie odbyli obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w formie stacjonarnej lub e-learningowej, obowiązani są do odbycia szkolenia bhp w formie e-learningowej do dnia 7 marca 2017r.
E-szkolenie dostępne jest pod adresem https://bizal.bg.po.opole.pl/moodle

Brak zaliczenia szkolenia BHP skutkować będzie niezaliczeniem semestru, w konsekwencji koniecznością wystosowania pisma do Dziekana Wydziału z prośbą  o wyznaczenie terminu zaliczenia BHP, koniecznego do zaliczenia semestru.