Strona główna

Uwaga studenci

Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2017r. (piątek) Centrum Obsługi Studenta oraz Biura Obsługi Studenta na wydziałach będą nieczynne.

Dodatkowo w dniu 17 czerwca 2017r. (sobota) obsługa studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii odbywać się będzie wyłacznie w Centrum Obsługi Studenta.

Ankiety

ankiety 2017 lato

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów rozpoczynających naukę na STUDIACH II STOPNIA  na Politechnice Opolskiej jest przedmiotem zaliczeniowym i jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów.

Z obowiązku szkolenia mogą być zwolnieni studenci wcześniej przeszkoleni na innych kierunkach, również na innych uczelniach lub posiadających aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP u pracodawcy uwzględniające tematykę przedmiotowego szkolenia. Decyzję o zwolnieniu studenta ze szkolenia podejmuje prowadzący szkolenie lub dziekan. Aby zaliczyć szkolenie BHP należy zapoznać się z informacjami zawartymi w e-szkoleniu i poprawnie rozwiązać test.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać logując się do programu https://bizal.bg.po.opole.pl/moodle

Ostateczny termin zaliczenia testu: 10 czerwca 2017r. (sobota).

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

 Dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej
za maj 2017r.

19 maja 2017r.
/Przekazanie przelewów do banków/

19 maja - 25 maja 2017r.
/Wypłata gotówkowa/

Wypłata gotówkowa w Banku PeKaO SA filia Opole ul. Grota Roweckiego 17 (ZWM)
w godzinach od 10:00 do 17:00
Wypłata należności po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu

IX finału ogólnopolskiego konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych (ZTGK)

ZTGK 2017

ZTGK to ogólnopolskie forum akademicko-biznesowe, które kompleksowo oraz systematycznie promuje i wspiera współpracę uczelni i firm z branży gier komputerowych oraz branży wykorzystujących środowiska wirtualne. Oprócz kształcenia wykwalifikowanej kadry dla światowych potentatów z wymienionych obszarów przemysłu, w których Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej ma już 14 letnie doświadczenie, konkurs oraz towarzysząca wydarzeniu konferencja Conference on Game Innovations, buduje współpracę w obszarze projektów naukowo-badawczych pomiędzy uczelniami, firmami i instytucjami kultury.

Konkurs zakłada wyłonienie najzdolniejszych zespołów studenckich, których zainteresowania i pasja skupia się wokół tworzenia gier komputerowych oraz zastosowania innowacyjnych technologii VR. Młodzi twórcy będą mogli prezentować swoje projekty i wymieniać doświadczenia w obszarze szeroko pojętego tworzenia gier komputerowych i zastosowań środowisk wirtualnych.

W ramach konkursu przewidziane jest sześć ścieżek tematycznych: Game Design, Game Development, Mobile Games, Virtual Environment, Game Graphics Concept, Game Review.

Konkurs ma już uznaną w kraju pozycję, którą podkreśla wsparcie ze strony prawie wszystkich polskich firm z branży gier komputerowych, stanowiących jury konkursu. Wydarzenie przyciąga studentów z różnych uczelni. Do minionej edycji zakwalifikowało się 28 zespołów z 10 uczelni w całej Polsce (Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, PWSZ w Skierniewicach, ASP w Łodzi, AfiB Vistula, ZSP9 Łódź).

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, można znaleźć na stronie internetowej poświęconej wydarzeniu: http://gry.it.p.lodz.pl, profilu Facebook: http://www.facebook.com/ztgkpl/ oraz stronie konferencji CGI: http://gry.it.p.lodz.pl/cgi

Zaproszenie

Erasmus+ bliżej Ciebie – konferencja EPiC 2017

plakat epic 2017

W dniach 15-18 maja 2017r. na Politechnice Opolskiej odbędzie się dziesiąta edycja Erasmus Partnership Conference – EPiC 2017, której organizatorem jest Dział Współpracy Międzynarodowej.
EPiC 2017 oraz European Robot Challenge (ERC 2017) organizowane są w ramach International Academic Week 2017.
W ramach EPiC naszą uczelnię odwiedzi przedstawiciele uczelni z różnych stron świata, a główna tematyka spotkań dotyczyć będzie rozwoju szeroko pojętej współpracy w ramach programu Erasmus+.
15 i 17 maja 2017r. przedstawione zostaną prezentacje kilkunastu uczelni zagranicznych oraz spotkania z gośćmy zagranicznymi, na które serdecznie zapraszamy naszych studentów i pracowników!
Terminy prezentacji:
• 15 maja 2017r. (poniedziałek), godz. 11:00 – CeNaBiz (Aula), ul. Waryńskiego 4 ,
• 17 maja 2017r. (środa), godz. 11:00 – Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (Aula P9a-2), ul. Prószkowska 76
Dodatkowo wykładowcy zagraniczni poprowadzą cykl wykładów tematycznych dla studentów PO.
Oficialny program EPiC 2017.

Centrum Obsługi Studenta

29 kwietnia 2017r., Centrum Obsługi Studenta będzie zamknięte. Czynne będzie jedynie Biuro Obsługi Studenta na Wydziale Budownictwa i Architektury.
W tym dniu dyplomy nie będą wydawane.
Przepraszamy za utrudnienia.