Strona główna

Godziny Rektorskie związane z obchodami Dnia Ukraińskiego

Studenci, w dniu 4 kwietnia 2017r. Prorektor ds. studenckich i inwestycji prof. dr hab. Krzysztof Malik ogłasza godziny rektorskie od 10:00 do 13:30 dla studentów biorących udział w wydarzeniach związanych z obchodami Dnia Ukraińskiego na Politechnice Opolskiej.

Szczegóły wydarzenia znajdują się w tutaj

Zapraszamy serdecznie.

Aktywny samorząd dla studentów w 2017 roku

PFRON przyjął program Aktywny samorząd dla studentów w 2017 roku. Program zakłada dofinansowanie kosztów nauki w szkole wyższej dla studentów posiadających znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Termin składania wniosku upływa w dniu 30 marca 2017r.

W przypadku złożenia dokumentów po w/w dacie, dofinansowanie będzie przyznane w zależności od ilości będących w dyspozycji wolnych środków finansowych.

Szczegółowe informacje.

Ostateczny termin szkolenia BHP dla studentów I roku

Studenci I roku studiów którzy nie odbyli obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w formie stacjonarnej lub e-learningowej, obowiązani są do odbycia szkolenia bhp w formie e-learningowej do dnia 7 marca 2017r.
E-szkolenie dostępne jest pod adresem https://bizal.bg.po.opole.pl/moodle

Brak zaliczenia szkolenia BHP skutkować będzie niezaliczeniem semestru, w konsekwencji koniecznością wystosowania pisma do Dziekana Wydziału z prośbą  o wyznaczenie terminu zaliczenia BHP, koniecznego do zaliczenia semestru.

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

 Dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej
za marzec 2017r.

20 marca 2017r.
/Przekazanie przelewów do banków/

20 - 24 marca 2017r.
/Wypłata gotówkowa/

Wypłata gotówkowa w Banku PeKaO SA filia Opole ul. Grota Roweckiego 17 (ZWM)
w godzinach od 10:00 do 17:00
Wypłata należności po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu

Zmiana godzin przyjęć BOS WIPIL

Informujemy iż uległy zmianie godziny przyjęć w Biurze Obsługi Studenta Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki (ul. Sosnkowskiego 31, p. 318 , budynek „LIPSK”).

Aktualne godziny przyjęć:

  • Poniedziałek: 9:00–12:00,
  • Wtorek: 11:00–14:00,
  • Środa: 11:00–14:00.