Strona główna

Uwaga studenci

Informujemy, że w związku z uroczystym otwarciem Punktu Rekrutacyjnego w dniu 3 lipca 2017r. (poniedziałek), nieczynne będą:

Centrum Obsługi Studenta, w godz. od 11:00-13:00,
Biura Obsługi Studenta na Wydziałach, w godz. 10:00-13:30.

Uwaga studenci

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2017r. (sobota) Centrum Obsługi Studenta będzie czynne w godz. 9:00-13:00.

Uwaga studenci

Informujemy, że w dniach 26 - 30 czerwca 2017r., Biuro Obsługi Studenta na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii będzie nieczynne. Z wszystkimi sprawami zapraszamy do Centrum Obsługi Studenta na ul. Mikołajczyka.

Przepraszamy za utrudnienia.

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

 Dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej
za czerwiec 2017r.

19 czerwca 2017r.
/Przekazanie przelewów do banków/

19 czerwca - 23 czerwca 2017r.
/Wypłata gotówkowa/

Wypłata gotówkowa w Banku PeKaO SA filia Opole ul. Grota Roweckiego 17 (ZWM)
w godzinach od 10:00 do 17:00
Wypłata należności po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Po raz kolejny Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego.
W tym roku po raz pierwszy o stypendium mogą ubiegać się także doktoranci.
KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O STYPENDIUM?

  1. Studenci opolskich uczelni oraz osoby studiujące poza naszym województwem, ale mające zameldowanie na terenie województwa opolskiego;
  2. Doktoranci opolskich uczelni.

DO KIEDY NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioski należy dostarczyć w terminie do 5 lipca 2017r. (decyduje data wpływu):
listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Edukacji i Rynku Pracy 45-082 Opole, ul. Piastowska 14
Sekretariat II p. – pok. 204

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określa regulamin dostępny, wraz z wnioskami, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce: Region/Nauka i edukacja/ Nagrody Marszałka w dziedzinie edukacji.

Zaliczenie z Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości

Dział Współpracy i Rozwoju przekaże do Centrum Obsługi Studenta listę osób, które uzyskały zaliczenie z Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości.  Na podstawie przekazanej listy pracownicy Centrum Obsługi Studenta dokonają odpowiedniego wpisu w suplemencie do dyplomu (na miejscu w Centrum Obsługi Studenta). Nie ma konieczności wizyty w Dziale Współpracy i Rozwoju przy ul. Prószkowskiej.

Do uzyskania zaliczenia z przedmiotu "Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości" konieczny jest potwierdzony udział w co najmniej 5 wykładach w danym semestrze.

Nowy regulamin przyznawania świadczeń

UWAGA STUDENCI!

UKAZAŁ SIĘ
NOWY REGULAMIN
PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 możesz ubiegać się o:

  • stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta;
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  • zapomogi

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta do systemu USOSweb. Wniosek będzie dostępny w USOSweb od 1 września 2017r., ale już dzisiaj warto zapoznać się z zasadami ubiegania się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz z katalogiem osiągnięć, obowiązującym od roku akademickiego 2017/2018.
PAMIĘTAJ! Wydrukowany z systemu USOSweb i podpisany wniosek należy złożyć w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta
w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2017r. Złożenie wniosku po przyjętym w Uczelni terminie będzie skutkowało odmową przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.
Zasady ubiegania się o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium specjalne oraz zapomogę pozostają bez zmian. Druki wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium specjalnego oraz zapomogi oraz Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej dostępne są na stronie internetowej Centrum Obsługi Studenta w zakładce Pomoc materialna / Stypendia.