eStudent USOSweb Archiwum Prac Dyplomowych

Porozumienie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów, obowiązujących od dnia 1 marca 2018 r., na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym), zawarte pomiędzy Prorektorem ds. dydaktyki i uczelnianymi organami Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej. 

 1. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym), określa poniższa tabela: 

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów
z rekrutacji w lutym

automatyka i robotyka

5,27

budownictwo

5,07

informatyka

5,00

inżynieria środowiska

4,95

logistyka

5,27

mechanika i budowa maszyn

5,28

mechatronika

4,82

zarządzanie i inżynieria produkcji

5,05


Porozumienie w sprawieszczegółowych zasad przyznawania  stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018 zawarte pomiędzy Prorektorem ds. dydaktyki i uczelnianymi organami Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej.

 

 1. Ustala się, że uprawnionych do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018 jest 9,9 % liczby studentów danego kierunku, formy i poziomu studiów.
 2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznaje się w trzech kategoriach, uzależnionych od uzyskanej przez studenta liczby punktów:

stypendium kategorii I od 5,95 punktów
stypendium kategorii II 4,75 – 5,94 punktów
stypendium kategorii III do 4,74 punktów

 1. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia, rozpoczynających się w semestrze zimowym określa tabela 1.

Tabela 1. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów na studiach stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2017/2018 rozpoczynających się w semestrze zimowym: 

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium

administracja

4,50

architektura

4,34

automatyka i robotyka

4,31

budownictwo

4,01

ekonomia

4,75

elektronika i telekomunikacja

3,88

elektronika przemysłowa

4,74

elektrotechnika

4,01

energetyka

4,18

fizjoterapia

4,51

informatyka

4,12

inżynieria bezpieczeństwa

4,67

inżynieria biomedyczna

4,98

inżynieria chemiczna i procesowa

4,99

inżynieria środowiska

4,59

logistyka

4,42

mechanika i budowa maszyn

4,10

mechatronika

4,33

przemysłowe technologie informatyczne

4,06

systemy biotechniczne

nie ustalono z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium

technologia żywności i żywienie człowieka

4,50

technologie energetyki odnawialnej

4,88

transport

4,92

turystyka i rekreacja

4,27

wychowanie fizyczne

4,93

zarządzanie

4,24

zarządzanie i inżynieria produkcji

4,69

 

 1. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze zimowym określa tabela 2.

Tabela 2. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów na studiach stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2017/2018 rozpoczynających się w semestrze zimowym: 

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium

ekonomia

5,02

fizjoterapia

5,07

turystyka i rekreacja

5,17

wychowanie fizyczne

4,70

zarządzanie

4,49

 

 1. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018 na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych I stopnia, rozpoczynających się w semestrze zimowym, określa tabela 3.

Tabela 3. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów na studiach niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2017/2018  rozpoczynających się w semestrze zimowym: 

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium

automatyka i robotyka

4,30

budownictwo

4,07

ekonomia

4,88

elektrotechnika

4,16

energetyka

nie ustalono z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium

fizjoterapia

nie ustalono z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium

informatyka

4,04

logistyka

4,50

mechanika i budowa maszyn

4,05

wychowanie fizyczne

nie ustalono z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium

zarządzanie

4,76

zarządzanie i inżynieria produkcji

4,17

 

 1. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018 na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze zimowym, określa tabela 4.

Tabela 4. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów na studiach niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2017/2018  rozpoczynających się w semestrze zimowym: 

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium

automatyka i robotyka

4,45

budownictwo

4,23

ekonomia

4,78

elektrotechnika

4,52

fizjoterapia

4,71

informatyka

4,50

inżynieria środowiska

4,48

logistyka

4,84

mechanika i budowa maszyn

4,10

wychowanie fizyczne

6,26

zarządzanie

5,00

zarządzanie i inżynieria produkcji

4,72

 

 1. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora
  dla najlepszych studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017
  na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym), określa tabela 5.

Tabela 5. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów z rekrutacji w lutym, studiujących na studiach stacjonarnych II stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018: 

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów
z rekrutacji w lutym

automatyka i robotyka

6,15

budownictwo

5,06

informatyka

5,06

inżynieria środowiska

5,06

logistyka

5,28

mechanika i budowa maszyn

5,20

mechatronika

5,12

zarządzanie i inżynieria produkcji

5,03