CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Student ubiegający się o przyznanie zapomogi musi udokumentować, że przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.

W przepisie 57 ust. 2 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej określone są przesłanki, które mogą być przyczyną przejściowego pogorszenia sytuacji życiowej studenta i stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie zapomogi.

Wniosek o przyznanie zapomogi składa się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia trudnej sytuacji życiowej studenta.

Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek o przyznanie zapomogi złożony przez studenta.

Wniosek o przyznanie zapomogi będzie dostępny wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się do systemu USOSweb (po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI).

Do wniosku o przyznanie zapomogi, wypełnianego w systemie USOSweb, student jest zobowiązany załączyć dokumenty w formie plików pdf lub jpg, potwierdzające, że znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Informacja o terminie uruchomienia możliwości rejestracji wniosków w systemie USOSweb jest zamieszczana na stronie internetowej Centrum Obsługi Studenta.

Student ubiegający się o zapomogę jest zobowiązany do:

  • wypełnienia i zarejestrowania wniosku o przyznanie zapomogi w systemie USOSweb;
  • w trakcie wypełniania wniosku do załączenia w systemie USOSweb dokumentów, w formie plików pdf/jpg, które stanowią podstawę rozpatrzenia jego wniosku, np. zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, orzeczenie sądowe, zaświadczenie z Policji, faktura VAT lub rachunek, które potwierdzają poniesione wydatki w związku z trudną sytuacją życiową, zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, dokument potwierdzający utratę źródła dochodu lub leczenie szpitalne bądź inne dokumenty;
  • po zarejestrowaniu wniosku o przyznanie zapomogi w systemie USOSweb, student jest zobowiązany do jego wydrukowania i podpisania, a następnie do dostarczenia wniosku (bez załączonych w systemie USOSweb dokumentów w formie plików pdf/jpg) do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta.

Wypełnienie i zarejestrowanie wniosku w systemie USOSweb nie zwalnia studenta z obowiązku złożenia wydrukowanego i podpisanego wniosku do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta.

Za datę złożenia wniosku przyjmuje się:

  • dzień złożenia podpisanego wniosku w formie papierowej do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta (osobiście lub za pośrednictwem specjalnie do tego celu przygotowanych skrzynek podawczych w holu budynku Łącznik);

    lub

  • dzień nadania podpisanego wniosku w formie papierowej w polskiej placówce pocztowej.

Wniosek o przyznanie zapomogi bez załączonych w systemie USOSweb dokumentów w formie plików pdf/jpg, nie może być podstawą przyznania zapomogi.

Sama faktura VAT lub rachunek bez zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu, świadczącego o przejściowym pogorszeniu sytuacji życiowej studenta nie jest podstawą przyznania zapomogi.

W razie wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych w systemie USOSweb, w formie plików pdf lub jpg, wzywa się studenta do dostarczenia oryginałów dokumentów lub do osobistego wyjaśnienia wątpliwości.

Za właściwe skompletowanie wymaganych dokumentów, stanowiących podstawę rozpatrzenia wniosku o przyznanie zapomogi odpowiedzialny jest student ubiegający się o świadczenie.

 

Szczegółowe przepisy: Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej § 57

 


Całością spraw związanych z pomocą materialną i przyjmowaniem wniosków o stypendia zajmuje się:

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA
Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów

Politechnika Opolska, Budynek "Łącznik", pokój 104
ul. S. Mikołajczyka 16, 45- 271 Opole

Telefon: +48 77 449 8500 wew. 7
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.