CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Szczegółowe przepisy: Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej § 57

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Student ubiegający się o przyznanie zapomogi musi udokumentować, że przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni, w uzasadnionym przypadku, zapomoga może być przyznana częściej niż dwa razy w roku.

Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek o przyznanie zapomogi (druk określony załącznikiem nr 19 do Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej) złożony przez studenta w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta -Politechnika Opolska, Budynek "Łącznik", ul. S. Mikołajczyka 16, p.104, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia sytuacji życiowej uprawniającej do przyznania zapomogi.