English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce oraz wprowadzeniem na Politechnice Opolskiej nowej organizacji pracy, która w możliwie największym stopniu chroni studentów i pracowników Uczelni, zmienia się sposób składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego.

Jeżeli student składał już wniosek o stypendium socjalne na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, tj. na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 i sytuacja materialna jego rodziny nie uległa zmianie, powinien postępować w następujący sposób:

 1. Student rejestruje i wypełnia oświadczenie o dochodach w USOSweb.
 2. Po zatwierdzeniu oświadczenia o dochodach student rejestruje i wypełnia wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w USOSweb.
 3. Student pisze oświadczenie, iż sytuacja materialna jego i jego rodziny nie uległa zmianie i wszystkie wymagane przepisami dokumenty, dołączone do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020, są aktualne i stanowią podstawę wyliczenia miesięcznego dochodu na osobę w jego rodzinie w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.
 4. Student drukuje i podpisuje:
 5. Student wysyła ze swojego indywidualnego uczelnianego konta pocztowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. :
  • skan wydrukowanego i podpisanego oświadczenia o dochodach z USOSweb,
  • skan wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium socjalnego,
  • skan wydrukowanego i podpisanego oświadczenia opisanego w pkt 3,
  • skan wydrukowanej i podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.
 6. Student jest zobligowany do dostarczenia oryginałów podpisanych dokumentów w terminie późniejszym, który będzie wyznaczony przez Uczelnię.

Jeżeli student składał już wniosek o stypendium socjalne na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, tj. na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020, lecz sytuacja materialna jego rodziny zmieniła się, powinien postępować w następujący sposób:

 1. Student rejestruje i wypełnia oświadczenie o dochodach w USOSweb.
 2. Po zatwierdzeniu oświadczenia o dochodach student rejestruje i wypełnia wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w USOSweb.
 3. Student pisze oświadczenie, w jaki sposób zmieniła się sytuacja materialna jego i jego rodziny wskazując dochody uzyskane bądź utracone w okresie po złożeniu wniosku o stypendium socjalne na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020.
 4. Student drukuje i podpisuje:
 5. Student wysyła ze swojego indywidualnego uczelnianego konta pocztowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. :
  • skan wydrukowanego i podpisanego oświadczenia o dochodach z USOSweb,
  • skan wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium socjalnego,
  • skan wydrukowanego i podpisanego oświadczenia opisanego w pkt 3,
  • skan dokumentów potwierdzających uzyskanie bądź utratę dochodu,
  • skan wydrukowanej i podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.
 6. Student jest zobligowany do dostarczenia oryginałów podpisanych dokumentów w terminie późniejszym, który będzie wyznaczony przez Uczelnię.

Jeżeli student nie składał wniosku o stypendium socjalne w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, wysyła ze swojego indywidualnego uczelnianego konta pocztowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:

 • skan wydrukowanego i podpisanego oświadczenia o dochodach z USOSweb,
 • skan wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium socjalnego z USOSweb,
 • skan wymaganych dokumentów będących podstawą wyliczenia miesięcznego dochodu na osobę w jego rodzinie w 2018 roku, zgodnie z przepisami Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej,
 • skan wydrukowanej i podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

Student jest zobligowany do dostarczenia oryginałów podpisanych dokumentów w terminie późniejszym, który będzie wyznaczony przez Uczelnię.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


 Pliki do pobrania: