English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 r. poz. 695) oraz wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmieniają się przepisy dotyczące przyznawania i ubiegania się o stypendium socjalne:

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, student chcący złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wypełnia oświadczenie o dochodach w USOSweb, a następnie wniosek o stypendium socjalne w USOSweb. Student składa dokumenty drogą mailową, wysyłając ze swojego indywidualnego uczelnianego konta pocztowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:

  • skan wydrukowanego i podpisanego oświadczenia o dochodach z USOSweb,
  • skan wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium socjalnego,
  • skan wymaganych dokumentów będących podstawą wyliczenia miesięcznego dochodu na osobę w jego rodzinie w 2018 roku, zgodnie z przepisami Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej,
  • skan wydrukowanej i podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

Doktorant wysyła skany wymaganych dokumentów na adres mailowy pracownika sekretariatu przyjmującego wnioski stypendialne.

Do wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, złożonych w semestrze letnim w okresie od dnia 18 kwietnia 2020 r. nie mają zastosowania przepisy, dotyczące obowiązku dołączania przez studenta zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta w przypadku, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty 528 zł.

Do wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, złożonych w semestrze letnim nie mają zastosowania przepisy, dotyczące ograniczenia możliwości ubiegania się o stypendium socjalne na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, studentowi, którego łączny okres studiowania przekroczył 6 lat kalendarzowych, tj. 72 miesięcy.

Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i od dnia 18 kwietnia 2020 r. jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego.


Pliki do pobrania: