English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce oraz wprowadzeniem na Politechnice Opolskiej nowej organizacji pracy, która w możliwie największym stopniu chroni studentów i pracowników Uczelni, zmienia się sposób składania wniosków o przyznanie stypendium rektora.

Jeżeli student chce złożyć wniosek o stypendium rektora wykazując tylko średnią ocen bez dodatkowych osiągnięć, powinien postępować w następujący sposób:

 1. Student rejestruje i wypełnia wniosek o przyznanie stypendium rektora w USOSweb.
 2. Student drukuje i podpisuje wniosek oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Student skanuje podpisany wniosek oraz podpisaną klauzulę i wysyła te dokumenty ze swojego indywidualnego uczelnianego konta pocztowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Student jest zobligowany do dostarczenia oryginałów podpisanych dokumentów w terminie późniejszym, który będzie wyznaczony przez Uczelnię.

Jeżeli student chce złożyć wniosek o stypendium rektora wykazując oprócz średniej dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, powinien postępować w następujący sposób:

 1. Student rejestruje i wypełnia wniosek o przyznanie stypendium rektora w USOSweb.
 2. Student drukuje i podpisuje wniosek.
 3. Student skanuje podpisany wniosek i wysyła go wraz ze skanami dokumentów potwierdzających uzyskanie danego osiągnięcia odpowiednio do:
  • Prodziekana ds. dydaktyki - w przypadku wykazania osiągnięć naukowych (WBiA: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , WEAiI: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , WIPiL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , WM: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
  • Dyrygenta Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Dyrygenta Orkiestry Politechniki Opolskiej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w przypadku wykazania osiągnięć artystycznych;
  • Prezesa AZS Politechniki Opolskiej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz Prodziekana ds. współpracy i rozwoju WWFiF Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  – w przypadku wykazania osiągnięcia sportowego.
 4. Student otrzymuje maila zwrotnego od ww. osób z potwierdzeniem wykazanego osiągnięcia naukowego, artystycznego lub sportowego. Mail z potwierdzeniem stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o stypendium rektora.
 5. Student, który we wniosku o stypendium rektora wskazuje osiągnięcie naukowe – aktywna praca w studenckim kole naukowym, dodatkowo zwraca się drogą mailowa do opiekuna swojego koła naukowego z prośbą o przesłanie zaświadczenia o jego działalności w kole.
 6. Student otrzymuje maila zwrotnego od opiekuna swojego koła naukowego z zaświadczeniem o aktywnej działalności w kole.
 7. Student wysyła ze swojego indywidualnego uczelnianego konta pocztowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. :
  • skan wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium rektora,
  • skan wydrukowanej i podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych,
  • skan dokumentów potwierdzających uzyskanie wykazanego osiągnięcia naukowego, artystycznego lub sportowego,
  • otrzymane mailowo potwierdzenie wykazanego osiągnięcia naukowego, artystycznego lub sportowego (patrz pkt 3 i 4),
  • zaświadczenie o aktywnej działalności w kole naukowym otrzymane mailowo od opiekuna koła (patrz pkt 5 i 6).
 8. Student jest zobligowany do dostarczenia oryginałów podpisanych dokumentów w terminie późniejszym, który będzie wyznaczony przez Uczelnię.

Pliki do pobrania: