eStudent USOSweb Archiwum Prac Dyplomowych

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazała się szczegółowa informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 wraz z obowiązującym wzorem wniosku stypendialnego oraz wskazówkami dotyczącymi jego wypełniania.

Studenci Politechniki Opolskiej zainteresowani stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra, wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć wykazanych we wniosku, w Dziale Kształcenia (Opole, ul. Mikołajczyka 5, pokój 204 E, w godz. 8-14), w terminie do dnia 8 września 2017 r.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów oraz dla doktorantów na rok akademicki 201/2018 został przedłużony do dnia 15 września 2017 r.

 Pliki do pobrania:

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się szczegółowy komunikat w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 wraz z obowiązującym wzorem wniosku stypendialnego oraz  wskazówkami dotyczącymi jego wypełniania.

Studenci Politechniki Opolskiej zainteresowani stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć wykazanych we wniosku w Dziale Kształcenia (Opole, ul. Mikołajczyka 5, pokój 204 E, w godz. 8-14), w terminie do dnia 9 września 2016 r.

Pliki do pobrania:

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się szczegółowy komunikat w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 wraz z obowiązującym wzorem wniosku stypendialnego oraz sposobem jego oceny.

Studenci Politechniki Opolskiej zainteresowani stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć wykazanych we wniosku w Dziale Kształcenia (Opole, ul. Mikołajczyka 5, pokój 204 E, w godz. 8-14), w terminie do dnia 7 września 2015 r.

Pliki do pobrania:

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się szczegółowy komunikat w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 wraz z obowiązującym wzorem wniosku stypendialnego oraz sposobem jego oceny.

Studenci Politechniki Opolskiej zainteresowani stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015 mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia w Centrum Obsługi Studenta w terminie do 26 września 2014 r.

Wnioski wymagają zaopiniowania przez Rady Wydziałów i przesłania do Prorektora ds. dydaktyki w terminie do 9 października 2014 r.

Pliki do pobrania:

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014

Od 1 lipca 2013 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia. Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się szczegółowy komunikat w tej sprawie wraz z obowiązującym wzorem wniosku stypendialnego oraz sposobem jego oceny.

            Studenci Politechniki Opolskiej zainteresowani stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014 mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia w Centrum Obsługi Studenta w terminie do 2 września 2013 r. Wnioski wymagają zaopiniowania przez Rady Wydziałów i przesłania do Prorektora ds. dydaktyki w terminie do 9 października 2013 r.

 Pliki do pobrania: