CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022

Studenci Politechniki Opolskiej, który w myśl obowiązujących przepisów wykazali się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, mogą zgłosić swoją kandydaturę do Rektora Politechniki Opolskiej o przyznanie stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2021/2022. Wyłączne prawo do złożenia wniosków o przyznanie stypendium ministra dla studentów Politechniki Opolskiej przysługuje Rektorowi .

Stypendium nie przysługuje studentowi:

  • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,

  • posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych lub nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu

W celu zgłoszenia swojej kandydatury, student zobowiązany jest do:

  1. przesłania, w terminie do dnia 12 października 2021, drogą mailową ze swojego indywidualnego uczelnianego konta pocztowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wiadomości, w której zgłasza swoją kandydaturę;

  2. uzupełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra w systemie Zintegrowany System Usług dla Nauki - Obsługa Strumieni Finansowania, po otrzymaniu drogą mailową, loginu i hasła do konta pomocniczego w ww. systemie. Wniosek powinien zostać uzupełniony w terminie do dnia 17 października 2021 Wykazane we wniosku osiągnięcia należy udokumentować. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia (przykłady oświadczeń studenta znajdują się w linku poniżej), zaświadczenia lub regulaminy dotyczące wykazanych osiągnięć.

Kandydatury zgłoszone po terminie lub zgłoszone w sposób niekompletny nie będą uwzględniane.


Materiały niezbędne do wypełnienia wniosku:

  1. Szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022 zamieszczone na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
  2. Dane dotyczące osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022.
  3. Oświadczenie do wniosku.
  4. Przykłady oświadczeń studenta dotyczące zgłoszonych osiągnięć.