English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Wydział Budownictwa i Architektury:

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki:

 Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki:  

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii: 

Wydział Ekonomii i Zarządzania: 

Zagadnienia do obrony pracy dyplomowej (dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (od roku akad. 2014/2015):

  • Kierunek Zarządzanie – studia II stopnia Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem (plik zagadnienia ZARZĄDZANIE ZP II st  S i NS 2014-2015)
  • Kierunek Zarządzanie – studia II stopnia Specjalność: Zarządzanie kapitałem ludzkim (plik zagadnienia ZARZĄDZANIE ZKL II st  S i NS 2014-2015)
  • Kierunek Zarządzanie – studia II stopnia Specjalność: Logistyka menedżerska (plik zagadnienia ZARZĄDZANIE LM II st  S i NS 2014-2015)

Wydział Mechaniczny:

Zagadnienia do obrony pracy dyplomowej.