English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY:


WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI:


WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI:


WYDZIAŁ INŻYNIERII SYSTEMÓW TECHNICZNYCH:


WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII:


WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA:

Zagadnienia do obrony pracy dyplomowej (dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (od roku akad. 2014/2015):

  • Zarządzanie – studia II stopnia:
  • Zarządzanie – studia II stopnia:
  • Zarządzanie – studia II stopnia:

WYDZIAŁ MECHANICZNY:

Zagadnienia do obrony pracy dyplomowej.