English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

W roku akademickim 2018/2019 określa się terminy egzaminów dyplomowych zgodnie z następuj ącym harmonogramem:

terminy obron 01terminy obron 02