Strona główna

Informacje o praktykach dla studentów Wydziału Budownictwa i Architektury:

1. Informacje o praktykach

2. Regulamin praktyk studenckich

3. Załączniki do regulaminu

Informacje o praktykach dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki:

Informacje o praktykach dla studentów Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki:

  1. opiekunowie praktyk
  2. programy praktyk:

     3. porozumienie wersja PDF, wersja DOC
     4. sprawozdanie z przebiegu praktyki Wersja PDF, wersja DOC
     5. regulamin

 

Informacje o praktykach dla studentów Wydziału Mechanicznego:

Informacje na stronie Wydziału Mechanicznego

1. Regulamin praktyk studenckich wraz z załącznikami, obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015 w odniesieniu do pierwszego roku studiów

 

Informacje o praktykach dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii:

 

 

Informacje o praktykach dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania:

  1. Opiekunowie praktyk
  2. Ujednolicony tekst Regulaminu Praktyk Studenckich 2014/15
  3. Załączniki do regulaminu:

      Umowy (wzory) o organizację studenckiej praktyki zawodowej na podstawie:

     Cel i ramowy program praktyki kierunkowej:

Sprawozdania z praktyki studenckiej: