CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Wydział Budownictwa i Architektury

 1. Informacje o praktykach.
 2. Regulamin praktyk studenckich
 3. Załączniki do regulaminu:

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

 1. Regulamin praktyk studenckich
 2. Wymiar praktyk i opiekunowie.
 3. Porozumienie w sprawie organizacji praktyk.
 4. Cel i ramowy program praktyki kierunkowej dla kierunku studiów:
 5. Sprawozdanie z praktyki (wersja edytowalna) - kierunki studiów:

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Opiekunowie praktyk:

 • Automatyka i Robotyka - dr inż. Grzegorz Bialic
 • Elektronika Przemysłowa, Inżynieria Biomedyczna – dr hab. inż. Jarosław Zygarlicki, prof. PO
 • Technologie Energetyki Odnawialnej, Elektrotechnika - dr inż. Andrzej Włóczyk
 • Informatyka I stopnia stacjonarna - dr inż. Artur Smolczyk
 • Informatyka I stopnia niestacjonarna - mgr inż. Jakub Wojtanowski
 • Computer engineering - mgr inż. Jakub Wojtanowski

Program praktyk:

Dokumenty:


Wydział Mechanicznego

 1. Informacje szczegółowe na temat praktyk studenckich znajdują się na stronie wydziałowej...
 2. Regulamin praktyk studenckich wraz z załącznikami, obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015 w odniesieniu do pierwszego roku studiów.

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

 1. Obowiązujący wymiar godzin praktyk studenckich na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w roku akademickim 2015/2016,
 2. Opiekunowie praktyk na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii - kontakt,
 3. Biuro praktyk studenckich WWFiF - informacje organizacyjne dot. praktyk studenckich na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii,
 4. Skierowanie na praktykę ogólnopedagogiczną,
 5. Skierowanie na praktykę przedmiotową, kierunek WF,
 6. Regulamin i program praktyki ogólnopedagogicznej dla kierunku WF,
 7. Regulamin i program praktyki przedmiotowej w szkole dla kierunku WF,
 8. Informator o praktykach kierunku Fizjoterapia,
 9. Dzienniki praktyk kierunku Fizjoterapia,
 10. Dzienniki praktyk zawodowych w podmiotach gospodarki turystycznej i jednostkach samorządu terytorialnego,
 11. Dzienniki praktyk zawodowych w instytucjach w obszarze odnowy biologicznej,
 12. Informator o praktykach kierunku Turystyka i rekreacja wraz z dziennikami praktyk,
 13. Dziennik praktyk ogólnopedagogicznych kierunku Wychowanie Fizyczne,
 14. Informacja organizacyjna dot. obozu letniego dla kierunku Wychowanie Fizyczne,
 15. Obóz letni - regulamin,
 16. Obóz letni - karta opisu przedmiotu.

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Informacje szczegółowe na temat praktyk studenckich znajdują się na stronie wydziałowej…