English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Informacje o praktykach dla studentów Wydziału Budownictwa i Architektury:

 1. Informacje o praktykach.
 2. Regulamin praktyk studenckich
 3. Załączniki do regulaminu:

Informacje o praktykach dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki:

 1. Regulamin praktyk studenckich
 2. Wymiar praktyk i opiekunowie
 3. Porozumienie w sprawie organizacji praktyk
 4. Sprawozdanie z praktyki
 5. Cel i program praktyki dla kierunku logistyka
 6. Cel i ramowy program praktyki kierunkowej dla kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji
 7. Cel i ramowy program praktyki kierunkowej dla kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa
 8. Karta praktyki kierunkowej na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
 9. Karta praktyki dyplomowej na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka technologia żywności i żywienie człowieka

Informacje o praktykach dla studentów Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki:

 1. opiekunowie praktyk
 2. programy praktyk:
 3. porozumienie
 4. sprawozdanie z przebiegu praktyki Wersja PDF, wersja DOC
 5. regulamin

Informacje o praktykach dla studentów Wydziału Mechanicznego:

 1. Informacje na stronie Wydziału Mechanicznego
 2. Regulamin praktyk studenckich wraz z załącznikami, obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015 w odniesieniu do pierwszego roku studiów

Informacje o praktykach dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii:

 1. Obowiązujący wymiar godzin praktyk studenckich na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w roku akademickim 2015/2016,
 2. Opiekunowie praktyk na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii - kontakt,
 3. Biuro praktyk studenckich WWFiF - informacje organizacyjne dot. praktyk studenckich na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii,
 4. Skierowanie na praktykę ogólnopedagogiczną,
 5. Skierowanie na praktykę przedmiotową, kierunek WF,
 6. Regulamin i program praktyki ogólnopedagogicznej dla kierunku WF,
 7. Regulamin i program praktyki przedmiotowej w szkole dla kierunku WF,
 8. Informator o praktykach kierunku Fizjoterapia,
 9. Dzienniki praktyk kierunku Fizjoterapia,
 10. Dzienniki praktyk zawodowych w podmiotach gospodarki turystycznej i jednostkach samorządu terytorialnego,
 11. Dzienniki praktyk zawodowych w instytucjach w obszarze odnowy biologicznej,
 12. Informator o praktykach kierunku Turystyka i rekreacja wraz z dziennikami praktyk,
 13. Dziennik praktyk ogólnopedagogicznych kierunku Wychowanie Fizyczne,
 14. Informacja organizacyjna dot. obozu letniego dla kierunku Wychowanie Fizyczne,
 15. Obóz letni - regulamin,
 16. Obóz letni - karta opisu przedmiotu.

Informacje o praktykach dla studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania:

1. Opiekunowie praktyk:

 • Kierunek Administracja:
  • dr Monika Haczkowska
  • dr Filip Tereszkiewicz
 • Kierunek Zarządzanie:
  • dr inż. Elżbieta Karaś
  • dr inż. Przemysław Misiurski
 • Kierunek Ekonomia:
  • dr inż. Kornelia Polek-Duraj

2. Regulamin Praktyk Studenckich

3. Załączniki do regulaminu:

4. Cel i ramowy program praktyki kierunkowej:

5. Sprawozdania z praktyki studenckiej:

6. Zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej w minimalnym wymiarze czasu.

7. Poświadczenie osiągnięcia efektów kształcenia dla praktyki studenckiej przy ubieganiu się o zwolnienie studenta z obowiązkowej praktyki studenckiej.