English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Informacje o praktykach dla studentów Wydziału Budownictwa i Architektury:

 1. Informacje o praktykach.
 2. Regulamin praktyk studenckich
 3. Załączniki do regulaminu:

Informacje o praktykach dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki:

 1. Regulamin praktyk studenckich
 2. Wymiar praktyk i opiekunowie
 3. Porozumienie w sprawie organizacji praktyk
 4. Sprawozdanie z praktyki
 5. Cel i program praktyki dla kierunku logistyka
 6. Cel i ramowy program praktyki kierunkowej dla kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji
 7. Cel i ramowy program praktyki kierunkowej dla kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa
 8. Karta praktyki kierunkowej na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
 9. Karta praktyki dyplomowej na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka technologia żywności i żywienie człowieka

Informacje o praktykach dla studentów Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki:

 1. opiekunowie praktyk
 2. programy praktyk:
 3. porozumienie wersja PDF, wersja DOC
 4. sprawozdanie z przebiegu praktyki Wersja PDF, wersja DOC
 5. regulamin

Informacje o praktykach dla studentów Wydziału Mechanicznego:

 1. Informacje na stronie Wydziału Mechanicznego
 2. Regulamin praktyk studenckich wraz z załącznikami, obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015 w odniesieniu do pierwszego roku studiów

Informacje o praktykach dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii:

 1. Obowiązujący wymiar godzin praktyk studenckich na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w roku akademickim 2015/2016,
 2. Opiekunowie praktyk na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii - kontakt,
 3. Biuro praktyk studenckich WWFiF - informacje organizacyjne dot. praktyk studenckich na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii,
 4. Skierowanie na praktykę ogólnopedagogiczną,
 5. Skierowanie na praktykę przedmiotową, kierunek WF,
 6. Regulamin i program praktyki ogólnopedagogicznej dla kierunku WF,
 7. Regulamin i program praktyki przedmiotowej w szkole dla kierunku WF,
 8. Informator o praktykach kierunku Fizjoterapia,
 9. Dzienniki praktyk kierunku Fizjoterapia,
 10. Dzienniki praktyk zawodowych w podmiotach gospodarki turystycznej i jednostkach samorządu terytorialnego,
 11. Dzienniki praktyk zawodowych w instytucjach w obszarze odnowy biologicznej,
 12. Informator o praktykach kierunku Turystyka i rekreacja wraz z dziennikami praktyk,
 13. Dziennik praktyk ogólnopedagogicznych kierunku Wychowanie Fizyczne,
 14. Informacja organizacyjna dot. obozu letniego dla kierunku Wychowanie Fizyczne,
 15. Obóz letni - regulamin,
 16. Obóz letni - karta opisu przedmiotu.

Informacje o praktykach dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania:

 1. Opiekunowie praktyk:
  • Kierunek Administracja:
   • dr Monika Haczkowska
   • dr Filip Tereszkiewicz
  • Kierunek Zarządzanie:
   • dr inż. Elżbieta Karaś
   • dr inż. Przemysław Misiurski
  • Kierunek Ekonomia:
   • dr inż. Kornelia Polek-Duraj
   • dr Włodzimierz Kwieciński
 2. Regulamin Praktyk Studenckich
 3. Załączniki do regulaminu:
 4. Cel i ramowy program praktyki kierunkowej:
 5. Sprawozdania z praktyki studenckiej: