Strona główna

Wydział Budownictwa i Architektury:

Lista pytań egzaminacyjnych

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki:

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki:

 

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii:

Lista pytań egzaminacyjnych

Wydział Ekonomii i Zarządzania:

 

Zagadnienia do obrony pracy dyplomowej (dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

Zagadnienia do obrony pracy dyplomowej (dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (od roku akad. 2014 / 2015)

  • Kierunek Zarządzanie – studia II stopnia Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem (plik zagadnienia ZARZĄDZANIE ZP II st  S i NS 2014-2015)
  • Kierunek Zarządzanie – studia II stopnia Specjalność: Zarządzanie kapitałem ludzkim (plik zagadnienia ZARZĄDZANIE ZKL II st  S i NS 2014-2015)
  • Kierunek Zarządzanie – studia II stopnia Specjalność: Logistyka menedżerska (plik zagadnienia ZARZĄDZANIE LM II st  S i NS 2014-2015)

Wydział Mechaniczny:

Zagadnienia do obrony pracy dyplomowej.