CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Zarządzenia:


FAKTURY ZA STUDIA

Faktury za studia (czesne, opłatę rekrutacyjną, legitymację ELS itd.) wystawiane będą w przypadku

  • złożenia wniosku o wydanie fakturyna zakład pracy/firmęz podaniem numeru NIP
  • złożenia wniosku o wydanie fakturyimiennej na studenta

faktura wzor

Przed dokonaniem płatności student powinien zdeklarować czy faktura ma być imienna, czy wystawiona na zakład pracy/firmę.

Po wybraniu opcji faktury imiennej nie będzie możliwości zmiany na firmę /zakład pracy.

Przed wpłatą możliwe jest otrzymanie faktury proformy również na wniosek studenta.

W przypadku już zawartych umów dwustronnych nadal istnieje możliwość ich aneksowania w przypadku, gdy potrzebna będzie faktura wystawiona na firmę /zakład pracy.

Zawarte już umowy trójstronne również pozostają aktualne.

W każdym przypadku i każdorazowo, należy dostarczyć wypełniony wniosek o wydanie faktury do Centrum Obsługi Studenta drogą elektroniczną, wysłać pocztą tradycyjną lub w razie konieczności przynieść osobiście.

Druki wniosku o wydanie faktury oraz aneks do umowy można znaleźć na stronie Centrum Obsługi Studenta w zakładce Druki.