English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych
  1. Pracę dyplomową z kompletem dokumentów należy składać w Centrum Obsługi Studenta, w terminie na tydzień przed obroną. Prosimy o dostosowanie się do wyżej wymienionych wymogów.
  2. Procedura przygotowania dokumentacji i prowadzenia obron.
  3. Terminy obron.
  4. Informacje dla studentów kierunku wychowanie fizyczne II-go stopnia (dotyczy legitymacji instruktora, dyplomu trenera).
  5. Ważna informacja dla dyplomantów, którzy kończą studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.