CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

W wyniku wprowadzenia aplikacji APD oraz zmiany sposobu przygotowania Studenta do obrony, większość czynności będzie wykonywanych drogą elektroniczną, dokumentacji papierowej będzie mniej, Promotor i Recenzent będzie mógł pobrać wersję elektroniczną pracy, a Student będzie musiał zgłosić się do Promotora tylko w celu akceptacji ostatecznej wersji pracy w wersji papierowej (już po sprawdzeniu przez system antyplagiatowy i ocenie), w celu złożenia jej w COS-ie. Kolejne etapy procesu dyplomowania zostaną przedstawione poniżej.

 1. W wyszukiwarce wpisujemy adres: https://apd.po.edu.pl;
 2. W prawym górnym rogu znajduje się ikona „Zaloguj się”. Strona działa w ten sam sposób co USOSweb.

1

Sposób logowania (login i hasło) jest identyczny z logowaniem do USOSweb. Podpowiedź znajduje się poniżej.

2

 1. W zakładce „Moje prace” Student znajdzie wszystkie prace, z którymi jest powiązany, zarówno archiwalne, jak i bieżące.
 2. W polu „Zadania” będą wyświetlane informacje, dotyczące bieżącego etapu pracy. Wybieramy pracę klikając na jej tytuł, aby uzupełnić jej dane.

Student musi korzystać ze swojej uczelnianej skrzynki pocztowej na „e-studencie”, gdyż każda zmiana statusu pracy powoduje automatyczne wysłanie wiadomości powiadamiającej o tym fakcie.

Jeżeli w polu "Zadania" praca nie jest widoczna, prosimy o kontakt z promotorem, celem sprawdzenia, czy wniosek o powołanie recenzenta został przez niego dostarczony do Centrum Obsługi Studenta.

3

W górnym pasie widnieją poszczególne etapy – obecny status pracy. Pierwsze dwa wykonuje Student. Etapy od trzeciego do szóstego należą do Promotora, a czwarty również do
Recenzenta.

W pierwszej kolejności należy wybrać język pracy – czyli język, w którym praca została w oryginale napisana. Wtedy otworzą się odpowiednie pola do edycji.

4

Uzupełniamy poszczególne pola – wszystkie są obowiązkowe:

 1. Tytuł pracy w języku angielskim.
 2. Streszczenie pracy.
 3. Streszczenie pracy w języku angielskim.
 4. Słowa kluczowe.
 5. Słowa kluczowe w języku angielskim.
 6. Po uzupełnieniu wszystkich pól zatwierdzamy dane za pomocą ikony „Zapisz dane pracy”.

5 

 1. Pojawia się informacja, że dane pracy zostały zapisane.
 2. Można przejść do kolejnego etapu – za pomocą ikony „Przejdź do dodawania plików”.

6

7

Status pracy przeszedł do kolejnego etapu – Student może teraz dodać pliki z pracą dyplomową, klikając ikonę „Dodaj pliki”.

8

Praca dyplomowa musi być zapisana jako dokument PDF, maksymalnie w 3 częściach, rozmiar każdej z części nie może przekraczać 20 MB. Przed sprawdzeniem Promotor sprawdza poprawność załączonego pliku, a po sprawdzeniu programem antyplagiatowym Promotor zatwierdza pracę.

Nazwa pliku z pracą powinna mieć następujący wygląd: XY000000-12345-ABC, gdzie: 

XY000000 to oznaczenie wydziału studenta, odpowiednio:

 • RB000000 – Wydział Budownictwa,
 • RE000000 – Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,
 • RF000000 – Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii,
 • RI000000 – Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki,
 • RM000000 – Wydział Mechaniczny,
 • RZ000000 – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
 • RT000000 – Wydział Inżynierii Systemów Technicznych.

12345 to numer indeksu studenta

ABC to rodzaj pracy studenta, odpowiednio:

 • LIC – praca licencjacka,
 • INZ – praca inżynierska,
 • MGR – praca magisterska.

W przypadku pracy podzielonej na kilka części na końcu nazwy należy dodać -X, gdzie X to kolejny numer części pracy.

Przykłady:

 • RB000000-65947-MGR
 • RE000000-53736-INZ-1
 1. Wybieramy plik z pracą do załączenia.
 2. W polu „Opis” wpisujemy, co zawiera załączony plik, np.: Praca magisterska na kierunku Budownictwo, studia stacjonarne II stopnia.
 3. Akceptujemy za pomocą ikony „Dodaj do zestawu”.
 4. W przypadku dołączania załączników lub innych plików należy zmienić rodzaj pliku (wartość ustawiona domyślnie to "Praca")

9

Pojawia się informacja, że dodano załącznik do zestawu.

 1. Przy dodanym pliku widnieje informacja, że zestaw nie jest zatwierdzony. Status ten się zmieni, kiedy Promotor zgłosi pracę do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym i otrzyma satysfakcjonujący go raport. Może również cofnąć etap do jego poprawy – czy to treści opisu pracy, czy samej pracy. W takim przypadku na pocztową skrzynkę uczelnianą Student otrzyma powiadomienie o tym fakcie.
 2. Teraz można wrócić do panelu pracy za pomocą ikony „Wróć do pracy”.

10

Na tym etapie można jeszcze dokonać poprawki, zarówno w treści opisu pracy, jak i zawartości załączników. Jeśli Student uzna, że wszystko jest w porządku, przechodzi do kolejnego etapu za pomocą ikony „Przekaż do zatwierdzenia przez opiekuna”.

11

W tym momencie Promotor pracy otrzymuje wiadomość na skrzynkę pocztową e-mail o fakcie zgłoszenia przez studenta pracy i przystępuje do realizacji kolejnych etapów.

7

Pojawia się informacja, że status pracy uległ zmianie. Od etapu trzeciego dalsze prace wykonywane są przez Promotora i Recenzenta.

14

Student powiadamiany jest drogą elektroniczną o każdej zmianie statusu pracy, dodatkowo w każdej chwili można sprawdzić etap pracy po zalogowaniu na swój profil. Po zakończeniu procesu Student otrzyma informację o poniższej treści:

15

W tym momencie Student może zgłosić się do Promotora celem podpisania papierowej wersji pracy dyplomowej.
Wersja papierowa powinna zostać wydrukowana z pliku dostępnego w APD, który pojawi się po zatwierdzeniu pracy przez Promotora (link Wersja do druku w sekcji Pliki).
Plik w wersji do druku posiada znaki wodne (w górnym prawym rogu wiekszości stron) pozwalające na sprawdzenie zgodności wersji wydrukowanej z wersją elektroniczną znajdująca się w systemie APD.wersja do druku

 

W celu przystąpienia do obrony Student zobowiązany jest do złożenia w Centrum Obsługi Studenta kompletu dokumentów w terminie nie późniejszym niż tydzień przed planowanym terminem obrony:

 1. Praca dyplomowa w miękkiej oprawie (klejona lub szyta) podpisana przez Promotora. 
 2. Praca dyplomowa nagrana na płycie CD lub DVD w formacie PDF. 
 3. Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy (wklejone do pracy). 
 4. Karta tematu pracy dyplomowej. 
 5. Dodatkowe informacje do suplementu w wersji papierowej i nagranej na płycie (razem z pracą).
 6. Wykaz ocen studenta wydrukowany z USOSweb ( sprawdzony co do poprawności i podpisany). 
 7. Legitymacja ELS (tylko studenci II stopnia). 
 8. Wypełniona karta obiegowa (najpóźniej w dniu odbioru dyplomu). 
 9. Dowód wpłaty za druk dyplomu - 60 zł w języku polskim, 40 zł w języku angielskim. Wpłatę należy dokonać na indywidualny numer rachunku bankowego, dostępny po zalogowaniu do USOSweb.

Dodatkowe informacje oraz linki do pobrania druków znajdują się w sekcji Dyplomowanie.