English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Zasady przydziału do grup dla Wydziału Budownictwa i Architektury:

 1. Przy podziale na grupy obowiązuje zasada podziału wg alfabetu.
 2. Wszelkie zmiany grup przez poszczególnych studentów odbywać się będą wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody dziekana.
 3. Zmiana grupy możliwa będzie w sytuacjach losowych na podstawie wniosku osoby zainteresowanej, zawierającego dokumenty potwierdzające przyczynę, złożonego na Wydziale Budownictwa i Architektury w Biurze COS w dniach 26.02 - 02.03.2018r.

 Zasady przydziału do grup dla pozostałych wydziałów:

 1. Przy podziale na grupy obowiązuje zasada podziału wg alfabetu.
 2. Po opublikowaniu planów zajęć w Internecie (nie później niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć) zmiana grupy możliwa będzie w sytuacji zamiany "jeden za jeden" -  poprzez zgłoszenie staroście roku, najpóźniej do 4 października 2016r.,

 Wydział Budownictwa i Architektury:

 • architektura 1 st. (sem. 2), (sem. 4), (sem. 6)
 • budownictwo 1 st.  (sem. 2), (sem. 4), (sem. 6)
 • Semestr 6:
  • Przedmiot obieralny 5
  • Przedmiot obieralny 6
  • Przedmiot obieralny 7
  • Przedmiot obieralny 8
  • Przedmiot obieralny 9
  • Przedmiot obieralny 11
 • budownictwo 2 st. (sem. 1)
  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz Inżynieria mostowo-drogowa (sem. 3)

Wydział Ekonomii i Zarządzania:

 • administracja 1 st. (sem. 2), (sem. 4), (sem. 6)
 • ekonomia 1 st. (sem. 2), (sem. 4), (sem. 6)
 • ekonomia 2 st.
  • ekonomia menedżerska (sem. 2), (sem. 4)
  • prawo w biznesie (sem. 4)
  • ekonomia i finase w przedsiębiorstwie (sem. 2)
 • zarządzanie 1 st. (sem. 2), (sem. 4), (sem. 6)
 • zarządzanie 2 st. (sem. 2)
  • zarządzanie kapitałem ludzkim (sem. 4)

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki:

 • automatyka i robotyka 1 st. (sem. 2),(sem. 4),(sem. 6)
 • automatyka i robotyka 2 st. (sem. 1), (sem. 3)
  • systemy sterowania w automatyce i robotyce
 • elektrotechnika 1 st. (sem. 2),(sem. 4),(sem. 6)
 • elektrotechnika 2 st. (sem. 1)
  • elektroenergetyka przemysłowa (sem. 3)
 • informatyka 1 st. (sem. 2),(sem. 4),(sem. 6)
 • informatyka 2 st. (sem. 1)
  • informatyka w elektroenergetyce (sem. 3)
  • komputerowe wspomaganie projektowania (sem. 3)
  • informatyka w technice i zarządzaniu (sem. 3)
  • sieci komputerowe i systemy baz danych (sem. 3)
 • technologie energetyki odnawialnej 1 st. (sem. 2), (sem. 4), (sem. 6)
 • elektronika przemysłowa 1 st. (sem. 2), (sem. 4), (sem. 6)
 • inżynieria biomedyczna 1 st. (sem. 2), (sem. 4)

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki:

 • inżynieria bezpieczeństwa 1 st. (sem. 2), (sem. 4), (sem. 6)
 • logistyka 1 st. (sem. 2), (sem. 4), (sem. 6)
 • logistyka 2 st. (sem. 1)
  • inżynieria transportu w logistyce (sem. 3)
  • międzynarodowe łańcuchy dostaw (sem. 3)
 • technologia żywności i żywienie człowieka 1 st. (sem. 2), (sem. 4), (sem. 6)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji 1 st. (sem. 2), (sem. 4), (sem. 6)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji 2 st. (sem. 1)
  • zarządzanie bezpieństwem pracy (sem. 3)
  • zarządzanie innowacjami (sem. 3)
  • zarządzanie logistyką (sem. 3)
  • zarządzanie projektami (sem. 3)

Wydział Mechaniczny:

 • wspólny dla Wydziału Mechanicznego - pierwszy rok:
  • mechanika i budowa maszyn + mechatronika + transport (sem. 2)
  • energetyka (sem. 2)
 • energetyka 1st. (sem. 4), (sem. 6)
 • inżynieria chemiczna i procesowa 1st. (sem. 6)
 • inżynieria środowiska 1st. (sem. 6)
 • inżynieria środowiska 2 st.: (sem. 1)
  • instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne (sem. 3)
  • gospodarowanie energią i odpadami (sem. 3)
 • mechanika i budowa maszyn 1 st. (sem. 4), (sem. 6)
 • mechanika i budowa maszyn 2 st.: (sem. 1)
  • komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn (sem. 3)
  • komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości (sem. 3)
  • samochody i ciągniki (sem. 3)
 • mechatronika 1 st. (sem. 4), (sem. 6)
 • mechatronika 2 st. : (sem. 1)
  • mechatronika w pojazdach i maszynach (sem. 3)
 • transport 1 st. (sem. 6)

 Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii:

 • fizjoterapia 1 st. (sem. 4), (sem. 6)
 • fizjoterapia jednolite magisterskie (sem. 2)
 • fizjoterapia 2 st. (sem. 2), (sem. 4)
 • turystyka i rekreacja 1 st. (sem. 2), (sem. 4), (sem. 6)
 • turystyka i rekreacja 2 st. (sem. 2), (sem. 4)
 • wychowanie fizyczne 1 st. (sem. 2), (sem. 4), (sem. 6)
 • wychowanie fizyczne 2 st. (sem. 2), (sem. 4)

Wydział Inżynierii Systemów Technicznych:

 • przemysłowe technologie informatyczne 1 st. (sem. 2), (sem. 4)
 • systemy biotechniczne 1 st. (sem. 4)