eStudent USOSweb Archiwum Prac Dyplomowych

Zasady przydziału do grup dla Wydziału Budownictwa i Architektury:

 1. Przy podziale na grupy obowiązuje zasada podziału wg alfabetu.
 2. Wszelkie zmiany grup przez poszczególnych studentów odbywać się będą wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody dziekana.
 3. Zmiana grupy możliwa będzie w sytuacjach losowych na podstawie wniosku osoby zainteresowanej, zawierającego dokumenty potwierdzające przyczynę, złożonego na Wydziale Budownictwa i Architektury w Biurze COS w dniach 26.02 - 02.03.2018r.

 Zasady przydziału do grup dla pozostałych wydziałów:

 1. Przy podziale na grupy obowiązuje zasada podziału wg alfabetu.
 2. Po opublikowaniu planów zajęć w Internecie (nie później niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć) zmiana grupy możliwa będzie w sytuacji zamiany "jeden za jeden" -  poprzez zgłoszenie staroście roku, najpóźniej do 4 października 2016r.,

 Wydział Budownictwa i Architektury:

Wydział Ekonomii i Zarządzania:

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki:

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki:

Wydział Mechaniczny:

 • wspólny dla Wydziału Mechanicznego - pierwszy rok:
  • mechanika i budowa maszyn + mechatronika + transport (sem. 2)
  • energetyka (sem. 2)
 • energetyka 1st. (sem. 4), (sem. 6)
 • inżynieria chemiczna i procesowa 1st. (sem. 6)
 • inżynieria środowiska 1st. (sem. 6)
 • inżynieria środowiska 2 st.: (sem. 1)
  • instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne (sem. 3)
  • gospodarowanie energią i odpadami (sem. 3)
 • mechanika i budowa maszyn 1 st. (sem. 4), (sem. 6)
 • mechanika i budowa maszyn 2 st.: (sem. 1)
  • komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn (sem. 3)
  • komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości (sem. 3)
  • samochody i ciągniki (sem. 3)
 • mechatronika 1 st. (sem. 4), (sem. 6)
 • mechatronika 2 st. : (sem. 1)
  • mechatronika w pojazdach i maszynach (sem. 3)
 • transport 1 st. (sem. 6)

 Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii:

Wydział Inżynierii Systemów Technicznych:

 • przemysłowe technologie informatyczne 1 st. (sem. 2), (sem. 4)
 • systemy biotechniczne 1 st. (sem. 4)