eStudent USOSweb Archiwum Prac Dyplomowych

Zasady przydziału do grup dla Wydziału Budownictwa i Architektury:

 1. Przy podziale na grupy obowiązuje zasada podziału wg alfabetu.
 2. Wszelkie zmiany grup przez poszczególnych studentów odbywać się będą wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody dziekana.
 3. Po opublikowaniu planów zajęć w Internecie (nie później niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć) zmiana grupy możliwa będzie w sytuacjach losowych na podstawie wniosku osoby zainteresowanej, zawierającego dokumenty potwierdzające przyczynę, złożonego na Wydziale Budownictwa w  Biurze COS, najpóźniej do 17.10.2015r.

Zasady przydziału do grup dla pozostałych wydziałów:

 1. Przy podziale na grupy obowiązuje zasada podziału wg alfabetu.
 2. Po opublikowaniu planów zajęć w Internecie (nie później niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć) zmiana grupy możliwa będzie w następującej sytuacji:
 3. zamiana "jeden za jeden" - poprzez zgłoszenie staroście roku, najpóźniej do 2 pażdziernika 2015r.;

 Wydział Budownictwa i Architektury:

Wydział Ekonomii i Zarządzania:

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki:

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki:

 • logistyka 1 st. (sem. 2), (sem. 4), (sem. 6), (sem. 8)
 • logistyka 2 st.
  • Inżynieria transportu w logistyce (sem. 2)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji 1 st. (sem. 2), (sem. 4), (sem. 6), (sem. 8)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji 2 st.
  • zarządzanie projektami (sem. 2)
  • zarządzanie logistyką (sem. 2)

Wydział Mechaniczny:

 • wspólny dla Wydziału Mechanicznego - pierwszy rok:
  • energetyka + inżynieria środowiska (sem. 2)
 • inżynieria środowiska 2 st.
 • mechanika i budowa maszyn 1 st. (sem. 2), (sem. 4), (sem. 6), (sem. 8)
 • mechanika i budowa maszyn 2 st.
  • komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości (sem. 2), (sem. 4)
  • samochody i ciągniki (sem. 4)
  • komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn (sem. 2), (sem. 4)
 • energetyka 1 st. (sem. 6)

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii:

 • fizjoterapia 1 st. (sem. 4), (sem. 6)
 • fizjoterapia jednolite magisterskie (sem. 2)
 • fizjoterapia 2 st. (sem. 2), (sem. 4)
 • wychowanie fizyczne 1 st. (sem. 2), (sem. 4), (sem. 6)
 • wychowanie fizyczne 2 st. (sem. 2), (sem. 4)