CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 22.06.2022 r. do 10.07.2022 r.

Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem Studiów Politechniki Opolskiej obowiązującym od 01.10.2021r. (rozdział 4. Zaliczanie okresu studiów)

Wszyscy studenci Politechniki Opolskiej są zobowiązani do zalogowania się do systemu USOSWeb w celu sprawdzenia poprawności przypisanych przedmiotów, poprawności ocen zaliczeniowych z wszystkich form zajęć do systemu USOSWeb i zgłoszenie niezwłocznie ewentualnych niezgodności koordynatorowi najpóźniej do dnia zamknięcia protokołów elektronicznych tj. 13.07.2022r., godz. 23:59.

Koordynatorem jest prowadzący wykład z danego przedmiotu.

W celu uzyskania rejestracji na kolejny semestr z długiem punktów ECTS student jest zobowiązany złożyć podanie o rejestrację na kolejny semestr oraz dowód wpłaty za przedmioty powtarzane (nie dotyczy wykładu) najpóźniej do dnia 18.07.2022 r. (poniedziałek).

Wpisy do protokołów w portalu USOSweb powinny być uzupełnione zgodnie z wytycznymi.