English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 19.06.2019 do 08.07.2019 r.

Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem Studiów Politechniki Opolskiej  obowiązującym od 01.10.2017 r. (rozdział 4. Zaliczanie okresu studiów)

Wszyscy studenci Politechniki Opolskiej są zobowiązani do zalogowania się do systemu USOSWeb w celu sprawdzenia poprawności przypisanych przedmiotów, poprawności ocen zaliczeniowych z wszystkich form zajęć do systemu USOSWeb i zgłoszenie niezwłocznie ewentualnych niezgodności koordynatorowi najpóźniej do dnia zamknięcia protokołów elektronicznych tj. 11.07.2019 r.

Koordynatorem jest prowadzący wykład z danego przedmiotu.

W celu uzyskania rejestracji na kolejny semestr z długiem punktów ECTS student jest zobowiązany złożyć w Centrum Obsługi Studenta lub w Biurach Centrum Obsługi Studenta na poszczególnych wydziałach podanie o rejestrację na kolejny semestr oraz dowód wpłaty za przedmioty powtarzane najpóźniej do dnia 15.07.2019 r. (poniedziałek), po wcześniejszym zweryfikowaniu ocen w systemie USOSweb.

Wpisy do protokołów w portalu USOSweb powinny być uzupełnione zgodnie z wytycznymi.