English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

 

Od 23 lutego br. do 8 marca br. studenci I roku mają udostępnione plany tylko w formie plików PDF (linki poniżej).
Pozostałe lata mogą dodatkowo korzystać również z planów udostępnionych w systemie USOSWeb.

Od 28 marca br. wszystkie plany będą dostępne tylko w systemie USOSWeb. 


 Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Wydział Mechaniczny

Symbol "1 WM" na planach oznacza plany zajęć dla wszystkich kierunków z pierwszego roku studiów, I-go stopnia.

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

 Wydział Inżynierii Systemów Technicznych w Kędzierzynie-Koźlu

Studium Języków Obcych


Wszystkie pytania i uwagi związane z planami zajęć i terminami zjazdów (również z ich brakiem) należy kierować do osób odpowiedzialnych za układanie planów na danym wydziale lub do dziekanatów poszczególnych wydziałów.