eStudent USOSweb Archiwum Prac Dyplomowych

Zimowa sesja egzaminicyjna trwa od 29 stycznia do 18 lutego 2018r.

Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem Studiów Politechniki Opolskiej obowiązującym od 01.10.2017r. (rozdział 4. Zaliczanie okresu studiów)

Wszyscy studenci Politechniki Opolskiej są zobowiązani do zalogowanie się do systemu USOSWeb w celu sprawdzenia poprawności przypisanych przedmiotów, poprawności ocen zaliczeniowych z wszystkich form zajęć do systemu USOSWeb i zgłoszenie niezwłocznie ewentualnych niezgodności koordynatorowi najpóźniej do dnia zamknięcia protokołów elektronicznych tj. 21.02.2018r.

Koordynatorem jest prowadzący wykład z danego przedmiotu.

W celu uzyskania rejestracji na kolejny semestr z długiem punktów ECTS student jest zobowiązany złożyć w Centrum Obsługi Studenta lub w Biurach Centrum Obsługi Studenta na poszczególnych wydziałach podanie o rejestrację na kolejny semestr oraz dowód wpłaty za przedmioty powtarzane najpóźniej do dnia 23.02.2018r. (piątek), po wcześniejszym zweryfikowaniu ocen w systemie USOSweb.

Wpisy do protokołów w portalu USOSweb powinny być uzupełnione zgodnie z wytycznymi.