English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

W dniach 27.09-28.09.2018 r. odbędą się dni adaptacyjne dla studentów pierwszego roku, I-go stopnia studiów stacjonarnych. W ramach dni adaptacyjnych odbędą się spotkania studentów z władzami wydziałów, wydawanie umów, legitymacji, szkolenia biblioteczne i inne. W dniu i miejscu spotkania z władzami wydziału będą wydawane za okazaniem dowodu osobistego elektroniczne legitymacje studenckie i inne dokumenty, niezbędne do rozpoczęcia studiów. Aby otrzymać legitymację studencką należy do 31 sierpnia  br., (dot. rekrutacji lipcowej), oraz do 20 października br., (dot. rekrutacji wrześniowej),  dokonać wpłaty 17 zł na konto osobiste w Politechnice Opolskiej. Konto będzie podane w systemie USOSWeb a informacje o sposobie logowania się do systemu USOSWeb otrzymają Państwo na swój adres e-mail podany w procesie rekrutacji. 

Harmonogram spotkań z władzami wydziałów 

27.09.2018 r.

Kierunek studiów

Miejsce spotkania

Godzina rozpoczęcia

Administracja

Wydział Ekonomii i Zarządzania

ul. Luboszycka 7, sala L-3

10:30

Ekonomia

Wydział Ekonomii i Zarządzania

ul. Luboszycka 7, sala L-3

9:00

Zarządzanie

Wydział Ekonomii i Zarządzania

ul. Luboszycka 7, sala L-3

10:30

Energetyka i inżynieria środowiska

Wydział Mechaniczny

ul. Mikołajczyka 5, sala B325

9:00

Lotnictwo i kosmonautyka

Wydział Mechaniczny

ul. Mikołajczyka 5, sala B325

9:00

Mechanika i budowa maszyn

Wydział Mechaniczny

ul. Mikołajczyka 5, sala B325

9:00

Mechatronika

Wydział Mechaniczny

ul. Mikołajczyka 5, sala B325

9:00

Wzornictwo przemysłowe

Wydział Mechaniczny

ul. Mikołajczyka 5, sala B325

9:00

Fizjoterapia

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

ul. Prószkowska 76, budynek 9, sala a-25

9:00

Turystyka i rekreacja

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

ul. Prószkowska 76, budynek 9, sala a-25

10:00

Wychowanie fizyczne

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

ul. Prószkowska 76, budynek 9, sala a-25

10:00

Inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

ul. Mikołajczyka 16, budynek „Łącznik”, Aula

9:00

Logistyka

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

ul. Mikołajczyka 16, budynek „Łącznik”, Aula

9:00

Technologia żywności i żywienie człowieka

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

ul. Mikołajczyka 16, budynek „Łącznik”, Aula

9:00

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

ul. Mikołajczyka 16, budynek „Łącznik”, Aula

9:00

  

28.09.2018 r.

Kierunek studiów

Miejsce spotkania

Godzina rozpoczęcia

Architektura

Wydział Budownictwa i Architektury

ul. Katowicka 48

10:00

Budownictwo

Wydział Budownictwa i Architektury

ul. Katowicka 48

10:00

Automatyka i robotyka

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

ul. Prószkowska 76, budynek 9, sala a-25 (WWFiF)

11:00

Elektronika przemysłowa

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

ul. Prószkowska 76, budynek 9, sala a-25 (WWFiF)

11:00

Elektrotechnika

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

ul. Prószkowska 76, budynek 9, sala a-25 (WWFiF)

11:00

Informatyka

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

ul. Prószkowska 76, budynek 9, sala a-25 (WWFiF)

9:30

Inżynieria biomedyczna

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

ul. Prószkowska 76, budynek 9, sala a-25 (WWFiF)

11:00

Technologie energetyki odnawialnej

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

ul. Prószkowska 76, budynek 9, sala a-25 (WWFiF)

11:00

 

Harmonogram szkolenia bibliotecznego 

27.09.2018 r.

Kierunek studiów

Miejsce szkolenia

Godzina rozpoczęcia

 

Automatyka i robotyka

Informatyka

Elektronika przemysłowa

Elektrotechnika

Inżynieria biomedyczna

Technologie energetyki odnawialnej

 

 

 

 

Budynek „Łącznik”
ul. Mikołajczyka 16, Sala B

900

 

Architektura

Budownictwo

 

 

Budynek „Łącznik”
ul. Mikołajczyka 16, Sala B

1100

Przemysłowe technologie informatyczne

Systemy  biotechniczne

 

 

1200

  

28.09.2018 r.

Kierunek studiów

Miejsce szkolenia

Godzina rozpoczęcia

Administracja

Ekonomia

Zarządzanie

Budynek „Łącznik”
ul. Mikołajczyka 16, Sala B

900

Energetyka i inżynieria środowiska

Lotnictwo i kosmonautyka

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Wzornictwo przemysłowe 

Budynek „Łącznik”
ul. Mikołajczyka 16, Sala C

1000

Inżynieria bezpieczeństwa

Logistyka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Zarządzanie i inżynieria produkcji 

Budynek „Łącznik”
ul. Mikołajczyka 16, Sala C

1100

Fizjoterapia

Turystyka i rekreacja

Wychowanie fizyczne 

Budynek „Łącznik”
ul. Mikołajczyka 16, Sala C

1200

 

Harmonogram szkolenia z systemu informatycznego USOSWeb i Regulaminu studiów 

27.09.2018 r.

Kierunek studiów

Miejsce szkolenia

Godzina rozpoczęcia

Automatyka i robotyka

Informatyka

Elektronika przemysłowa

Elektrotechnika

Inżynieria biomedyczna

Technologie energetyki odnawialnej 

Budynek „Łącznik”
ul. Mikołajczyka 16, Sala B

1100

Architektura

Budownictwo 

Budynek „Łącznik”
ul. Mikołajczyka 16, Sala B

1200

Przemysłowe technologie informatyczne

Systemy  biotechniczne 

 

1300

  

28.09.2018 r.

Kierunek studiów

Miejsce szkolenia

Godzina rozpoczęcia

Administracja

Ekonomia

Zarządzanie

Budynek „Łącznik”
ul. Mikołajczyka 16, Sala B

1000

Energetyka i inżynieria środowiska

Lotnictwo i kosmonautyka

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Wzornictwo przemysłowe 

Budynek „Łącznik”
ul. Mikołajczyka 16, Sala C

1100

Inżynieria bezpieczeństwa

Logistyka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Zarządzanie i inżynieria produkcji 

Budynek „Łącznik”
ul. Mikołajczyka 16, Sala C

1200

Fizjoterapia

Turystyka i rekreacja

Wychowanie fizyczne

Budynek „Łącznik”
ul. Mikołajczyka 16, Sala C

1300

 

W dniu 1.10.2018 r. odbędzie się Dzień adaptacyjny dla studentów pierwszego roku, I-go stopnia studiów stacjonarnych Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych w Kędzierzynie – Koźlu, w ramach którego odbędą się spotkania studentów z władzami Wydziału, wydawanie umów, legitymacji, szkolenia biblioteczne i inne.

W dniu i miejscu spotkania z władzami Wydziału będą wydawane za okazaniem dowodu osobistego elektroniczne legitymacje studenckie i inne dokumenty, niezbędne do rozpoczęcia studiów. Aby otrzymać legitymację studencką należy do 31 sierpnia br., (dot. rekrutacji lipcowej), oraz do 20 października br., (dot. rekrutacji wrześniowej), dokonać wpłaty 17 zł na konto osobiste w Politechnice Opolskiej. Konto będzie podane w systemie USOSWeb a informacje o sposobie logowania się do systemu USOSWeb otrzymają Państwo na swój adres e-mail podany w procesie rekrutacji.

Harmonogram Dnia adaptacyjnego na Wydziale Inżynierii Systemów Technicznych
w Kędzierzynie – Koźlu w dniu 1.10.2018 r.

Kierunki studiów:

Przemysłowe technologie informatyczne,
Systemy biotechniczne

miejsce spotkania

godzina rozpoczęcia

Spotkanie z władzami Wydziału

Wydział Inżynierii Systemów Technicznych Kędzierzyn-Koźle, ul. Kozielska 16, sala S-09

1000

Szkolenie biblioteczne

Wydział Inżynierii Systemów Technicznych Kędzierzyn-Koźle, ul. Kozielska 16, sala S-09

1030

Szkolenie z systemu informatycznego USOSWeb i Regulaminu studiów

Wydział Inżynierii Systemów Technicznych Kędzierzyn-Koźle, ul. Kozielska 16, sala S-09

1100