Dyrekcja:

 • mgr inż. Dorota Załężna - dyrektor Centrum Obsługi Studenta
 • mgr Katarzyna Rosłaniec-Passowicz – z-ca dyrektora Centrum Obsługi Studenta

Dział Dokumentacji Przebiegu Studiów:

 • mgr Natalia Adamczyk - starszy specjalista ds. studenckich
 • mgr Katarzyna Lech - kierownik Działu Dokumentacji Przebiegu Studiów
 • mgr Barbara Ludwińska - starszy specjalista ds. studenckich
 • mgr inż. Barbara Mikolas - starszy specjalista ds. studenckich
 • mgr Anna Mikulicz - specjalista ds. studenckich
 • mgr inż. Anna Pakos - starszy referent ds. studenckich
 • Beata Serek - specjalista ds. studenckich
 • mgr Julia Szteliga – samodzielny referent ds. studenckich
 • mgr Dorota Wodecka-Zimolong - Samodzielny referent ds. studenckich
 • mgr Anastazja Zeman - specjalista ds. studenckich
 • Elżbieta Ziajka - starszy specjalista ds. studenckich
 • Jerzy Zając - samodzielny referent ds. technicznych

Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów:

 • mgr inż. Patrycja Czerkawska - samodzielny referent ds. ekonomicznych
 • mgr Joanna Wysocka - samodzielny referent ds. ekonomicznych
 • Krystyna Zazulak - starszy specjalista ds. studenckich

Biuro Centrum Obsługi Studenta Wydziału:

 • mgr inż. Magdalena Michala-Iwaniec - starszy specjalista ds. studenckich
  ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • mgr Ewa Sikorska - samodzielny referent ds. studenckich
  ul. Prószkowska 76 (budynek 9), 45-758 Opole
 • Martyna Świerc - samodzielny referent ds. studenckich
  ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole, pok. 101
 • Iwona Morawska - specjalista ds. studenckich
  ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Biuro Obsługi Cudzoziemca:

 • mgr Małgorzata Nowicka-Zając - kierownik Biura Obsługi Cudzoziemca
 • mgr Olha Niedova - samodzielny referent ds. studenckich