English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Godziny pracy Biur Centrum Obsługi Studenta na Wydziałach (obsługa studentów):

 • Od poniedziałku do piątku  10:00-14:30
 • w soboty zjazdowe: 8:00-11:00 i 11:30-14:00

Biura Centrum Obsługi Studenta na Wydziałach:

 • Wydział Budownictwa i Architektury, ul. Katowicka 48, 45-061 Opole, pokój 102, tel. +48 77 ;449 8622.
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania, ul. Luboszycka 7, (budynek "L"), 45-036 Opole, pokój 101, tel. +48 77 449 8795.
 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, ul. Prószkowska 76 (bud. nr 4), 45-758 Opole, pokój 5, tel. +48 77 449 8702.
 • Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, ul. Prószkowska 76 (bud. nr 9), 45-758 Opole, pokój 20, tel. +48 77 449 8303.

 W Biurze Centrum Obsługi Studenta na Wydziale będzie można:

 • otrzymać zaświadczenie, że jesteś studentem;
 • otrzymać zaświadczenie o ukończeniu studiów;
 • otrzymać zaświadczenie do kredytu studenckiego;
 • złożyć podanie o Indywidualną Organizację Studiów (IOS);
 • złożyć podanie o rozłożenie płatności na raty;
 • złożyć do podpisu porozumienie o odbyciu praktyki studenckiej;
 • przedłużyć ważność legitymacji studenckiej (ELS);
 • uzyskać informację o decyzji podjętej przez prodziekana w przypadku złożenia właściwego podania.