English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

 

Dodatkowy nabór do domów studenckich.


Informacje dotyczące kwaterowania.


Pokoje samodzielne w roku akademickim 2019/2020.


Lista pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta w roku akademickim 2019/2020 - studenci I roku.


Opłaty miesięczne obowiązujące w roku akademickim 2019/2020

DS I, DS III (Zaścianek, Pryzma):

 • 1 miejsce 370 zł
 • pokój samodzielny 480 zł

Zaścianek-Łącznik:

 • 1 miejsce 420 zł
 • pokój samodzielny („Łącznik”) 580 zł

II (Zygzak):

 • 1 miejsce w module 420 zł
 • pokój samodzielny w module 550 zł
 • pokój jednoosobowy 650 zł
 • 1 miejsce – pokój małżeński 440 zł
 • pokój samodzielny – małżeński 630 zł
 • pokój dla osób niepełnosprawnych 550 zł

DS IV (Sokrates):

 • 1 miejsce w pokoju trzyosobowym 370 zł
 • 1 miejsce w pokoju dwuosobowym 390 zł
 • 1 miejsce w pokoju trzyosobowym dla 2 osób 400 zł
 • pokój samodzielny 500 zł
 • 1 miejsce w pokoju dla osób niepełnosprawnych 400 zł
 • pokój samodzielny dla osób niepełnosprawnych 550 zł

Do opłaty za miejsce dla osób niezwiązanych z Politechniką Opolską naliczany jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin wnoszenia opłat na indywidualny numer rachunku bankowego (USOS) do 25 każdegomiesiąca za dany miesiąc.