English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu zaprasza osoby zainteresowane rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej na spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek 28 października o godzinie 11.00 w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu przy ulicy Rejtana 3b, pokój 3.29, II piętro. Tematyka spotkania: Zasady wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

 

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele:

 • Pierwszego Urzędu Skarbowego,
 • Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Opole,
 • Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.

Porządek spotkania przedstawia się następująco :

 1. Rozpoczęcie obrad, powitanie zaproszonych gości przez Panią Halinę Hoszowską Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.
 2. Wsparcie przedsiębiorców ze środków publicznych, będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy (fundusz pracy i środki unijne) – referuje Pan Antoni Duda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.
 3. Podatkowe aspekty wykonywania działalności gospodarczej – referują pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu
  • rejestracja działalności gospodarczej oraz formy opodatkowania podatkiem dochodowym – Pani Iwona Korzanowska
  • podstawowe informacje o podatku od towarów i usług (VAT) – Pani Dagmara Koziar.
 4. Składki na ubezpieczenia społeczne i platforma usług elektronicznych – referuje Pan Krzysztof Trawiński Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Opole oraz Pan Grzegorz Stucke pracownik Wydziału Obsługi Klienta i Korespondencji.
 5. Nie warto być w szarej strefie (referują Pani Elżbieta Konopka i Pan Janusz Sawicki przedstawiciele Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych)
  • zagrożenia czyhające na przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność gospodarczą
  • nieujawnione źródła dochodu
 6. Co należy wiedzieć prowadząc działalność gospodarczą w świetle zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy - referuje Pan Arkadiusz Kapuścik Okręgowy Inspektor Pracy.
 7. Podsumowanie – Pan Krzysztof Kandut Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu.

 

więcej informacji: www.bip.pierwszy-us-opole.biuletyn.info.pl