English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej za październik i listopad 2018 r., nastąpi w dniu 30 listopada 2018 r. (przekazanie przelewów do banku), 30.11.2018 r. - 6.12.2018 r. (wypłata gotówkowa). Wypłata gotówkowa w Banku PeKaO SA filia Opole ul. Grota Roweckiego 17 (ZWM) w godzinach od 10:00 – 17:00. Wypłata należności po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu.