English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Uwaga studenci! Ukazał się nowy Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej na rok akademicki 2018/2019.

W roku akademickim 2018/2019 możesz ubiegać się o pomoc materialną w formie:

 

  • stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  • stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta;
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  • zapomogi

Stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta do systemu USOSweb. Wniosek będzie dostępny w USOSweb od dnia 1 września 2018 r., ale już dzisiaj warto zapoznać się z zasadami ubiegania się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz z KATALOGAMI OSIĄGNIĘĆ, OBOWIĄZUJĄCYMI OD ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019.

Wydrukowany z systemu USOSweb i podpisany wniosek należy złożyć w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2018 r. Złożenie wniosku po przyjętym w Uczelni terminie będzie skutkowało odmową przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej na rok akademicki 2018/2019 dostępny jest na stronie internetowej Uczelni.