English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, zaprasza studentów oraz doktorantów do składania wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego.

O stypendium – jak co roku – mogą ubiegać się studenci opolskich uczelni oraz osoby studiujące poza naszym województwem, ale mające zameldowanie na terenie Województwa Opolskiego.

 

Po raz kolejny przyznana zostanie Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego „Professor Opoliensis” za najważniejszą prace naukową.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród oraz stypendiów określają regulaminy dostępne, wraz z wnioskami, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce:

Region/Nauka i edukacja/Nagrody Marszałka w dziedzinie edukacji. 

Wnioski należy dostarczyć w terminie do 5 lipca br. listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Edukacji i Rynku Pracy 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 lub bezpośrednio do nowej siedziby Departamentu: w budynku Instytutu Śląskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, sekretariat II p. – pok. 204.

W przypadku pytań lub wątpliwości można dzwonić pod numer telefonu: 77 5416536  lub 77 5416500