English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej za maj 2018 r., nastąpi w dniu 18 maja 2018 r. (przekazanie przelewów do banku), 18.05.2018 - 24.05.2018 r. (wypłata gotówkowa). Wypłata gotówkowa w Banku PeKaO SA filia Opole ul. Grota Roweckiego 17 (ZWM) w godzinach od 10:00 – 17:00.

Wypłata należności po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu.