English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej za kwiecień 2018 r., nastąpi w dniu 25 kwietnia 2018 r. (przekazanie przelewów do banku), 25.04.2018r – 02.05.2018 r. (wypłata gotówkowa). Wypłata gotówkowa w Banku PeKaO SA filia Opole ul. Grota Roweckiego 17 (ZWM) w godzinach od 10.00 – 17.00. 

Wypłata należności po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu.