English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Centrum Obsługi Studenta uprzejmie informuje, że zgodnie z regulaminem studiów Politechniki Opolskiej paragraf 7 ust.10a, informacja o przydziale studentów do poszczególnych grup zajęciowych podawana jest do wiadomości na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem semestru. 

Z uwagi na zamknięcie sesji egzaminacyjnej z dniem 17.02.2019 oraz zamknięciem protokołów elektronicznych w systemie USOSWeb z dniem 20.02.2019 studenci zostaną przypisanie do poszczególnych grup na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 ze statusem nieaktywny. 

W momencie rozliczenia sesji zimowej status zostanie zmieniony na aktywny.