English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Obowiązkowe zapisy na WF – sekcyjny w tym semestrze będą miały formę elektroniczną. Odpowiednia opcja związana z rejestracją będzie dostępna w wyznaczone dni/godziny po zalogowania się przez studenta do systemu USOSWeb (https://usosweb.po.edu.pl), w zakładce „Dla studentów” – „Rejestracja”.

Zapisy będą trwały dwa dni:

 • 20.02.19 r. w godz. 08:00 – 15:00,
 • 21.02.19 r. w godz. 08:00 – 15:00.

Po konsultacji z Samorządem Studenckim przyjęto, że zapisy na zajęcia z WF odbędą się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”.

Kierunki realizujące przedmiot Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim:

 • II rok 4 sem. Ekonomia i Zarządzanie,
 • I rok 2 sem. Budownictwo, Architektura
 • II rok 3 sem. Mechatronika – grupa studentów z Indii,
 • III rok 6 sem. Informatyka - studenci niestacjonarni,
 • II rok 4 sem. Przemysłowe Technologie Informatyczne - studia I st. stacjonarne.

Udział w zajęciach jest obowiązkowy, dotyczy to również studentów, którzy ubiegają się o przepis lub zwolnienie z czynnego udziału w zajęciach ze względu na stan zdrowia /potwierdzone zwolnieniem lekarskim/ Niedopełnienie formalności w wymaganych terminach skutkuje brakiem zaliczenia przedmiotu.

 1. Każdy student ma prawo wyboru zajęć z przedstawionej poniżej oferty dyscyplin sportowych (jeśli są wolne miejsca w danej grupie, wybiera tylko 1 dyscyplinę sportu): fitness – aerobik, fitness - ćwiczenia siłowe, piłka nożna, piłka siatkowa, samoobrona.
 2. Studenci legitymujący się zwolnieniem lekarskim - dokonują zapisu na zajęcia sekcyjne WF zgodnie z planem studiów, a forma zaliczenia przedmiotu zostanie przekazana przez prowadzącego.
 3. Studenci uczący się równocześnie na dwóch kierunkach studiów lub studenci z długiem punktów kredytowych z WF mają obowiązek zapisania się do dwóch grup.
 4. Grupy, które nie będą spełniały warunków liczebności zostaną rozwiązane a studenci z rozwiązanych grup mają obowiązek przepisania się do innej grupy.
 5. Plan zajęć podany zostanie na stronie Politechniki Opolskiej, zakładka: Plany zajęć WF sekcyjny.

Przedmioty do wyboru:

 1. Samoobrona poniedziałek 8.20-9.50, ul. Prószkowska sala gimnastyczna 7- prof. C. Kuśnierz
 2. Fitness - aerobik grupa 1 środa 8.20-9.50, ul. Prószkowska s. gimnastyczna 7 i siłownia 39
  - dr K. Sojka-Krawiec
 3. Fitnes - aerobik grupa 2 środa 8.20-9.50, ul. Prószkowska s. baletowa 107 - dr A. Jakubowska
 4. Fitnes ćwiczenia siłowe środa 10.05-11.35, ul. Prószkowska s. siłownia 39 - dr A. Jakubowska
 5. siatkowa środa 13.45-15.15, sala ul. Luboszycka - mgr Z. Rektor
 6. nożna środa 11.55-13.25, sala ul. Luboszycka - dr D. Borzucka
 7. Badminton środa 8.20-9.50 (studenci zagraniczni z Indii) ul. Prószkowska hala sportowa - prof. C. Kuśnierz
 8. Studenci niestacjonarni ul. Prószkowska hala sportowa - dr P. Pakosz