English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Informujemy, że są do odbioru wszystkie decyzje stypendialne. Osoby, które składały wnioski o stypendium proszone są do odbioru decyzji. Szczegóły poniżej. 

  • Wydział Budownictwa i Architektury: Biurze Obsługi Studenta przy ulicy Katowickiej 48 (pok. 110),
  • Wydział Ekonomii i Zarządzania: Biurze Obsługi Studenta (ul. Luboszycka 7 pok. 101),
  • Wydział Elektrotechniki, Automatyki I Informatyki: Biurze Obsługi Studenta (ul. Prószkowska 76, bud. 4, pok. P4-104),
  • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki: Centrum Obsługi Studenta (sala 101),
  • Wydział Mechaniczny: Centrum Obsługi Studenta (sala 101),
  • Wydział Wychowania Fizycznego I Fizjoterapii w Biurze Obsługi Studenta (ul. Prószkowska, pok. 20).