English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Od 1 września 2018 r. ulegają zmianie zasady ubiegania się o stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokość będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta, kandydata przyjętego na studia do systemu USOSweb (po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę "DLA WSZYSTKICH", a następnie "WNIOSKI") Wniosek będzie dostępny w USOSweb od dnia 1 września 2018 r.

Wydrukowany z systemu USOSweb i podpisany wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na rok akademicki 2018/2019 wraz z oświadczeniem o dochodach 2017 i innymi wymaganymi dokumentami studenci i kandydaci przyjęci na studia składają w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta, w terminach:

  • kandydaci przyjęci na I rok studiów w rekrutacji zakończonej w miesiącu wrześniu do dnia 10 października 2018 r.,
  • studenci pozostałych lat do dnia 10 października 2018 r.

Wypełnienie wniosku w USOSweb nie zwalnia studenta z obowiązku dostarczenia wydrukowanego i podpisanego wniosku oraz oświadczenia o dochodach wraz z załącznikami do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta. Za datę złożenia wniosku przyjmuje się dzień dostarczenia wymaganych dokumentów do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów.

UWAGA! Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz oświadczenie o dochodach należy wydrukować dopiero po kliknięciu „zarejestruj” – wydruk przed zarejestrowaniem, z napisem „niezatwierdzone” jest nieważny.