English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

W dniach od 15 czerwca do 22 lipca 2018 r. w systemie USOSweb będą aktywne ankiety oceny zajęć dydaktycznych i nauczyciela akademickiego, dotyczące semestru letniego roku akademickiego 2017/2018.

 

Ankiety są anonimowe, a ich celem jest doskonalenie procesu kształcenia. Udzielone odpowiedzi nie są przyporządkowane do konta identyfikacyjnego studenta.

Aby dokonać oceny, w zakładce „dla studentów’, w bocznym menu „moje studia” należy wybrać pozycję „ankiety”. Zostanie tam wyświetlona lista nauczycieli akademickich, prowadzących zajęcia w danym semestrze.