English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Informujemy zainteresowanych studentów, że wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenta na rok akademicki 2018/2019 należy składać w terminie do dnia 15.06.2018 r. w administracji: DS I(Zaścianek), DS II (Zygzak), DS III (Pryzma), DS IV (Sokrates).

Do wniosku (druk nr 12) wszyscy starający się obowiązkowo muszą dołączyć:

  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2017 rok tak jak do stypendium socjalnego (druk nr 4);
  • Oświadczenie o dochodzie rodziny niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowych za 2017 rok ( druk nr 5).

 

Ponadto należy dołączyć:

  1. Dla utrzymujących się z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych za 2017 rok;
  2. Dla otrzymujących alimenty – kopię odpisu wyroku sądowego (oryginał do wglądu) zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie, a w przypadku nieotrzymywania zasądzonych alimentów – zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów, także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
  3. Zaświadczenie potwierdzające naukę, gdy rodzeństwo ukończyło 18 lat (szkoła średnia lub wyższa).

 

Stosowne druki można pobrać z uczelnianej strony internetowej...