English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Obowiązkowe zapisy na WF - sekcyjny w semestrze zimowym 2020/2021 poprzez indywidualne konto USOS, logowanie w dniach: 3-5 czerwca 2020 r. godz. 08:00-15:00.

Udział w zajęciach jest obowiązkowy, dotyczy to również studentów, którzy ubiegają się o przepis lub zwolnienie z czynnego udziału w zajęciach ze względu na stan zdrowia /potwierdzone zwolnieniem lekarskim. Niedopełnienie formalności w wymaganych terminach skutkuje brakiem zaliczenia przedmiotu.

Każdy student ma prawo wyboru zajęć z przedstawionej poniżej oferty dyscyplin sportowych (jeśli są wolne miejsca w danej grupie, wybiera tylko 1 dyscyplinę sportu):

  • Fitness – aerobik
  • Fitness - ćwiczenia siłowe
  • Piłka nożna
  • Piłka siatkowa
  • Samoobrona
  • Tenis stołowy
  • Badminton
  • Pływanie

Studenci legitymujący się zwolnieniem lekarskim - dokonują zapisu na zajęcia sekcyjne WF zgodnie z planem studiów, a forma zaliczenia przedmiotu zostanie przekazana przez prowadzącego.

Studenci uczący się równocześnie na dwóch kierunkach studiów lub studenci z długiem punktów kredytowych z WF mają obowiązek zapisania się do dwóch grup.

Grupy, które nie będą spełniały warunków liczebności zostaną rozwiązane a studenci z rozwiązanych grup mają obowiązek przepisania się do innej grupy.

Plan zajęć podany zostanie na stronie Politechniki Opolskiej, zakładka: Plany zajęć WF sekcyjny.