English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Studenci I roku studiów stacjonarnych, którzy złożyli wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta uprzejmie informujemy, że lista osób przyjętych do Domu Studenta zostanie zamieszczona na stronie Politechniki Opolskiej/Uczelnia/Osiedle Akademickie. Zamiast imienia i nazwiska zostanie podany numer albumu według którego student będzie mógł się zidentyfikować.