English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

W zwiazku z promocjami doktorskimi oraz wręczeniem tytułu Profesora Honorowego Politechniki Opolskiej w dniu 23 kwietnia br. w godz. od 7:30 do 12:00, zostały ustalone godziny rektorskie.