English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

W zawiązku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2018/2019 dzień 4 października br. jest dniem rektorskim. W imieniu JM Rektora zapraszamy pracowników i studentów do Filharmonii Opolskiej na godz. 11:00.