Strona główna

Porozumienie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018 zawarte pomiędzy Prorektorem ds. dydaktyki i uczelnianymi organami Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej.

Informacje szczegółowe...