Strona główna

Informujemy, że wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z naboru lutowego jest dostępny w systemie USOSweb tylko do dnia 30 marca 2018 r. W związku z zamknięciem w dniu 30 marca 2018 r. Centrum Obsługi Studenta oraz Biura Obsługi Studenta, Decyzją Prorektor ds. Dydaktyki dr hab. inż. Krystyny Macek-Kamińskiej, prof. PO termin składania wniosku wydrukowanego z systemu USOSweb oraz kompletu dokumentów dotyczących stypendium rektora dla najlepszych studentów dla studentów z naboru lutowego zostaje przedłużony do dnia 4 kwietnia 2018 r.