Strona główna

Wnioski o stypendium socjalne dla studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia w semestrze letnim 2017/2018 składa się w terminie do 10.03.2018r. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach i zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej obowiązują za rok 2016.