Strona główna

Informujemu, że są do odbioru decyzje stypendialne osoby, które składały wnioski o stypendia (również zapomogi) i inne proszone są do odbioru decyzji  w COS (biuro spraw socjalnych i stypendiów) pokój 104.